Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2020 nr. 2

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L.M. Andreasson LL.M., J. Behrendt, dr. L. Diestelmeier, mr. J.C.W. Gazendam, S.T. Kalisvaart, C.T. Nieuwenhout LL.M., mr. T.N. Spijk-Belanova en C.J. Vermue LL.M1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Rapporten en overige publicaties

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden.

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

ACM Jaarverslag 2019

Uit het jaarverslag van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) wordt duidelijk dat in 2019 de energietransitie een belangrijk thema was. In het kader van een betrouwbare, betaalbare en duurzame levering van energie, heeft de ACM verschillende maatregelen genomen om netbeheerders te faciliteren bij de toename van duurzame energieprojecten. Om consumenten binnen de energiesector verder behulpzaam te kunnen zijn, heeft ACM in het afgelopen jaar de rechten en plichten voor netbeheerders en netgebruikers nader toegelicht. Bovendien is de ACM opgetreden tegen leveranciers die oneerlijke energieco...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Rapporten en overige publicaties

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

ACM Jaarverslag 2019

TenneT

Jaarverslag 2019

Gasunie

Jaarverslag 2019

Project NortH2

Ministerie van Economische Zaken

Openstelling eerste ronde SDE++ 2020

Raming van de gaswinning in Groningen in 2020-2021 en verder

Wetsvoorstel Versterking Groningen

Vergoeding van immateriële schade als gevolg van de Groninger aardgaswinning

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Onderzoek naar de langetermijnrisico’s van het afsluiten van zoutcavernes

Europese Commissie

Nieuw budget voor de Connecting Europe Facility

Staatssteunonderzoek Aardgasopslag Frankrijk

Energieverbruik

ACER

Raadplegingsdocumenten over gas transmissietariefstructuren

ENTSO-E

TYNDP2020

ENTSO-G

Investeringsplannen van centraal-oost Europese transmissiesysteembeheerders

Artikelen in andere tijdschriften

Mededelingen NeVER

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L.M. Andreasson LL.M., J. Behrendt, dr. L. Diestelmeier, mr. J.C.W. Gazendam, S.T. Kalisvaart, C.T. Nieuwenhout LL.M., mr. T.N. Spijk-Belanova en C.J. Vermue LL.M1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16135

Verder in 2020 nr.2

 Voorwoord

Het voelt bijna ongemakkelijk om in deze tijd aandacht te vragen voor andere onderwerpen dan COVID-19. Toch domineerden de onderwerpen van de artikelen in deze NTE-aflevering tot voor kort respecti...

 Kink in de kabel - Voorstellen voor het proactiever afstemmen van vraag en aanbod van netwerkcapaciteit in de energietransitie

Door de grote groei van duurzame energieprojecten zoals zonneparken en windmolenparken, de groei van datacenters en door de elektrificatie van de energievraag van energiegebruikers, is een groot...

 Groot-Brittannië ontkoppeld? - Brexit en de energiemarkt

1. De politieke context na de verkiezingenSinds het Brexit-referendum van 23 juni 2016 wordt het debat in het Verenigd Koninkrijk (hierna: VK) gedomineerd door vragen als hoe, wanneer en in welke v...

 Verslag van het 31ste European Energy Law Seminar (I)

Op 20 en 21 januari 2020 vond in het Babylon Hotel te Den Haag de 31ste editie van het European Energy Law Seminar (EELS) plaats. Dit seminar wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging v...