Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2020 nr. 3/4

Partijdig en objectief in een onderzoek, kan dat samen?

drs. I.K. Toxopeus – de Vries RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Advocaten willen ook onderzoeken

Dit voorjaar zijn er Kamervragen gesteld over het zogenaamde zelfonderzoek door advocaten.2 Met zelfonderzoek wordt hier bedoeld: het onderzoek door de advocaat van een onderneming die ergens van wordt verdacht of beschuldigd. De Minister van Justitie en Veiligheid sluit dergelijk zelfonderzoek niet uit, mits het onderzoek inzichtelijk en toetsbaar wordt gepresenteerd én de betreffende advocaat zich onder andere houdt aan de kernwaarden die zijn vastgelegd in artikel 10a van de Advocatenwet. Eén van die kernwaarden is dat de advocaat ‘partijdig (is) bij de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van zijn cliënt’. Bij een aantal Kamerleden is de vraag gerezen: in hoeverre die partijdigheid afbreuk doet aan de betrouwbaarheid van het zelfonderzoek? Ofwel: in hoeverre is deze kernwaarde verenigbaar met objectief onderzoek?

De discussie hierover is niet nieuw3 , maar de ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Advocaten willen ook onderzoeken

2. Spelers op de markt van (zelf)onderzoek

3. Regelgeving advocaten

4. Regelgeving accountants

5. Handreiking 1112 Persoonsgerichte onderzoeken[12]

6. Handreiking 1127 Opdrachten uitgevoerd ter ondersteuning bij (potentiële) geschillen[15]

7. Jurisprudentie

8. Partijdig en objectief: kan dat? En hoe dan?

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
drs. I.K. Toxopeus – de Vries RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/16324

Verder in 2020 nr.3/4

 Zelfonderzoek door de advocaat van de (verdachte) onderneming: Intern onderzoek 2.0

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft ondernemingen die verdacht worden van strafbare feiten of die zelf aanwijzingen hebben dat zich binnen hun geledingen mogelijk strafbare gedragingen hebben afgesp...

 Zelfonderzoek: enige nuancering

Het afgelopen jaar hebben de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (hierna: FIOD), het Openbaar Ministerie (hierna: OM) en de advocatuur zich op diverse platformen geuit over de prak...

 Zelfonderzoek vanuit toezichthoudersperspectief

Regelmatig komt het voor dat ondernemingen bij het vermoeden van overtredingen of strafbare feiten binnen hun organisatie zelfonderzoek verrichten. Daarvoor schakelen zij vaak externe p...

 Het gebruik van zelfonderzoek door het openbaar ministerie behoeft nadere normering

‘In de ideale situatie is een onderzoek door de Fiod dan niet eens meer nodig’, zo stelt strafrechtadvocate Bakker in een artikel in het Financieel Dagblad (hierna: FD) van 4 juni 2019....

 Internal Investigations – an Overview

Corporate internal investigations have become big business; they often generate large fees for lawyers and other professionals who conduct them, and they have become important fixtures in the crimi...

 Partijdig en objectief in een onderzoek, kan dat samen?

1. Advocaten willen ook onderzoekenDit voorjaar zijn er Kamervragen gesteld over het zogenaamde zelfonderzoek door advocaten.[2] Met zelfonderzoek wordt hier bedoeld: het onderzoek door de advocaat...

 Fraudeonderzoek door de eigen advocaat. Tuchtrecht als bescherming of beperking?

In verband met capaciteitsproblemen bij opsporingsinstanties zoekt het Openbaar Ministerie in complexe corporate strafzaken de laatste jaren vaker zijn toevlucht tot zogenaamd zelfonder...

 Intern onderzoek door advocaten - Ergo, gericht onderzoek door deskundigen in vertrouwen

Intern onderzoek door advocaten is geen novum meer. Sinds meer dan een decennium wordt deze van origine Amerikaanse onderzoekspraktijk ook in Nederland gevoerd, en met succes: steeds meer ondern...

 Enkele gedachten over de raadsman die ten behoeve van de opsporing onderzoek verricht

De rol van de advocaat als onderzoeker is al geruime tijd voorwerp van debat. Eerdere discussies spitsten zich vooral toe op de vraag of advocaten wel voldoende geverseerd waren in de o...

 Interne onderzoeken 2.0 – beschouwingen vanuit het perspectief van de geïnterviewde persoon

Over de rechten en plichten en de positie van een persoon die in een intern onderzoek wordt geïnterviewd zijn in de afgelopen jaren al diverse uitgebreide en lezenswaardige artikele...