Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming

Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht

2020 nr. 3/4

Redactie

Hoofdredactie

mr. A. B. Vissers
mr. A.E. van der Wal

Redactie

mr. drs. M.J. Blotwijk
mr. R. de Bree
mr. A.A. van Gelder
mr. dr. A.R. Hartmann
mr. L.E.G. van der Hut
mr. R.P.A. Kraaijeveld LL.M
mr. A.S.M.L. Prompers
mr. P. L. Reeser Cuperus
mr. R.J.M. de Rijck
mr. G.P. Roth
Mr. B.J. Schmitz
mr. drs. M.J.C. Somsen
mr. A.E. Wilbrink
mr. dr. E. M. Witjens
mr. dr. M.T. van der Wulp

Vaste medewerkers

mr. L.J. Bergsma
mr. F. van den Brink
mr. K.M.G. Demandt
mr. F.A. Dudok van Heel
mr. D.J.E. de Kruif
mr. M.A. Loenen

Redactiesecretaris(sen)

mr. A.M. Borel Rinkes

Inleiding

Zelfonderzoek door de advocaat van de (verdachte) onderneming: Intern onderz...

mr. R. van der Hoeven1

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft ondernemingen die verdacht worden van strafbare feiten of die zelf aanwijzingen hebben dat zich binnen hun geledingen mogelijk strafbare gedragingen hebben afgespeeld, opgeroepen zelf onderzoek te (laten) doen naar die feiten en de resultaten daarvan aan het OM te presenteren. Dit bespaart het OM en de Fiod veel tijd en mankracht. De resultaten van het zelfonderzoek behoeven dan door het OM of de Fiod nog slechts geverifieerd te worden, onder andere door, zo nodig, inzage te nemen in het onderzoeksmateriaal. Op basis van het zelfonderzoek – en eve... ...lees meer

Artikel

Zelfonderzoek: enige nuancering

Peter van Leusden1

Het afgelopen jaar hebben de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (hierna: FIOD), het Openbaar Ministerie (hierna: OM) en de advocatuur zich op diverse platformen geuit over de praktijk van de samenwerking met advocaten bij (forensisch) onderzoek. Deze artikelen hebben geleid tot veel reacties en tot Kamervragen aan de minister van Justitie en Veiligheid (hierna: de minister van J&V). In het publieke debat wordt onder meer de onafhankelijkheid van het onderzoek door een advocaat ter discussie gesteld. In mei 2020 hebben de Kamerleden Van Nispen (SP) en Groothuize... abonneren of dit artikel kopen.

Zelfonderzoek vanuit toezichthoudersperspectief

mr. M. Altena en mr. R.P.A. Kraaijeveld1

Regelmatig komt het voor dat ondernemingen bij het vermoeden van overtredingen of strafbare feiten binnen hun organisatie zelfonderzoek verrichten. Daarvoor schakelen zij vaak externe professionals in, zoals een advocaat en/of (forensisch) accountant (hierna: professional). Het eindrapport wordt vervolgens overhandigd aan de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (hierna: FIOD) respectievelijk het Openbaar Ministerie (hierna: OM), in de hoop dat het OM daarop een vervolgingsbeslissing en eventuele afdoening baseert. Begin maart 2020 stelden Tweede Kamerlede... abonneren of dit artikel kopen.

Het gebruik van zelfonderzoek door het openbaar ministerie behoeft nadere nor...

mr. T. Beekhuis1

‘In de ideale situatie is een onderzoek door de Fiod dan niet eens meer nodig’, zo stelt strafrechtadvocate Bakker in een artikel in het Financieel Dagblad (hierna: FD) van 4 juni 2019.[2] Zij verwijst naar de praktijk van het openbaar ministerie (hierna: OM) en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (hierna: FIOD) waarin (een deel van) het (strafrechtelijk) onderzoek wordt uitbesteed aan advocaten die zijn ingehuurd door de onderneming die wordt verdacht van overtredingen van (strafrechtelijke) wet- en regelgeving, zoals corruptie, ... abonneren of dit artikel kopen.

Internal Investigations – an Overview

Frederick T. Davis1

Corporate internal investigations have become big business; they often generate large fees for lawyers and other professionals who conduct them, and they have become important fixtures in the criminal investigative practices in a number of countries. Much has been written about them. Most of that discussion has focused on the challenging practicalities of running a large investigation,[2] sometimes in the context of local procedures and practices;[3] or on recent judicial and legislative developments, or changes in prosecutorial policy, that affect them. The purpose here is to take a bro... abonneren of dit artikel kopen.

Partijdig en objectief in een onderzoek, kan dat samen?

drs. I.K. Toxopeus – de Vries RA1

1. Advocaten willen ook onderzoekenDit voorjaar zijn er Kamervragen gesteld over het zogenaamde zelfonderzoek door advocaten.[2] Met zelfonderzoek wordt hier bedoeld: het onderzoek door de advocaat van een onderneming die ergens van wordt verdacht of beschuldigd. De Minister van Justitie en Veiligheid sluit dergelijk zelfonderzoek niet uit, mits het onderzoek inzichtelijk en toetsbaar wordt gepresenteerd én de betreffende advocaat zich onder andere houdt aan de kernwaarden die zijn vastgelegd in artikel 10a van de Advocatenwet. Eén van die kernwaarden is dat de advocaat abonneren of dit artikel kopen.

Fraudeonderzoek door de eigen advocaat. Tuchtrecht als bescherming of beperking?

mr. H. Sytema1

In verband met capaciteitsproblemen bij opsporingsinstanties zoekt het Openbaar Ministerie in complexe corporate strafzaken de laatste jaren vaker zijn toevlucht tot zogenaamd zelfonderzoek door advocaten. Zowel voor- als tegenstanders van het fraudeonderzoek door de advocaat bij de eigen verdachte cliënt brengen in de discussie het advocatentuchtrecht naar voren als argument voor hun eigen stelling. Critici wijzen op het feit dat de kernwaarde partijdigheid zich niet verhoudt met het doen van onafhankelijk en objectief onderzoek. Tweede Kamerleden Van Nispen (SP) en... abonneren of dit artikel kopen.

Intern onderzoek door advocaten - Ergo, gericht onderzoek door deskundigen in...

mr. J.F. Rense en mr. E.R. van Rhijn1

Intern onderzoek door advocaten is geen novum meer. Sinds meer dan een decennium wordt deze van origine Amerikaanse onderzoekspraktijk ook in Nederland gevoerd, en met succes: steeds meer ondernemingen zien er het nut van in om zelf schoon schip te maken in geval van non-compliance of op zo'n manier compliance na te streven. Ook het Openbaar Ministerie ziet hier de voordelen van en wil in de toekomst vaker gebruikmaken van fraude- en corruptieonderzoek door advocaten die door verdachte bedrijven zelf zijn ingehuurd, zo kopte Het Financieele Dagblad (FD) in juni 2019.[2] Logisch, zo zoude... abonneren of dit artikel kopen.

Enkele gedachten over de raadsman die ten behoeve van de opsporing onderzoek ...

prof. mr. D.V.A. Brouwer1

De rol van de advocaat als onderzoeker is al geruime tijd voorwerp van debat. Eerdere discussies spitsten zich vooral toe op de vraag of advocaten wel voldoende geverseerd waren in de omgang met feiten om als bekwaam onderzoeker te kunnen optreden, of stelden vragen bij de (on)afhankelijkheid van de advocaat-onderzoeker die in opdracht van het management de ‘feiten’ ging vaststellen – terwijl datzelfde management niet ook in het onderzoek werd betrokken.De meer recente discussie is opgelaaid door de innovatie die ‘interne onderzoeken 2.0’ is gedoopt.[2] In die... abonneren of dit artikel kopen.

Interne onderzoeken 2.0 – beschouwingen vanuit het perspectief van de geïnter...

mr. A.E. van der Wal1

Over de rechten en plichten en de positie van een persoon die in een intern onderzoek wordt geïnterviewd zijn in de afgelopen jaren al diverse uitgebreide en lezenswaardige artikelen geschreven.[2] Het is geenszins de bedoeling om uitvoerig te herhalen wat al is geschreven. In dit artikel zal worden ingegaan op de specifieke positie van de geïnterviewde in het interne onderzoek 2.0,[3] omdat die positie vanwege de bijzondere aard van dit onderzoek een andere is dan in gewone interne onderzoeken. Het interne onderzoek 2.0 wordt feitelijk in plaats van het FIO... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

Economisch strafrecht ArbeidsomstandighedenDeze rubriek wordt verzorgd door mr. F.A. Dudok van HeelRechtbank Overijssel 28 mei 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:1861 (zaak A)Rechtbank Overijssel 28 mei 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:1860 (zaak B)Een bouwbedrijf is door de Rechtbank Overijssel in zaak A in verband met een dodelijk arbeidsongeval veroordeeld ter zake van overtreding van art. 32 van de Arbeidsomstandighedenwet.Op 9 april 2018 was het slachtoffer samen met een collega bezig met herstelwerkzaamheden aan een hellend... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS