Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2020 nr. 3/4

Intern onderzoek door advocaten - Ergo, gericht onderzoek door deskundigen in vertrouwen

mr. J.F. Rense en mr. E.R. van Rhijn1

Intern onderzoek door advocaten is geen novum meer. Sinds meer dan een decennium wordt deze van origine Amerikaanse onderzoekspraktijk ook in Nederland gevoerd, en met succes: steeds meer ondernemingen zien er het nut van in om zelf schoon schip te maken in geval van non-compliance of op zo'n manier compliance na te streven. Ook het Openbaar Ministerie ziet hier de voordelen van en wil in de toekomst vaker gebruikmaken van fraude- en corruptieonderzoek door advocaten die

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

door verdachte bedrijven zelf zijn ingehuurd, zo kopte Het Financieele Dagblad (FD) in juni 2019.[2] Logisch, zo zouden wij zeggen; natuurlijk maakt het Openbaar Ministerie gebruik van de haar aangereikte onderzoeksresultaten, als dat haar verder helpt en zij (voldoende geverifieerd en gecontroleerd) tevreden is met die resultaten.Onder andere naar aanleiding van dit bericht laaide toch wederom de discussie op of deze praktijk wel wenselijk zou zijn. Goed beschouwd, uiteindelijk toegespitst op uiteenlopende aspecten die raken aan de kern van de advocatuur en kritische kanttekeningen daarbij: kan een advocaat die de belangen van zijn of haar cliënt in acht dient te nemen wel onafhankelijk onderzoek doen? Staat de partijdigheid van een advocaat waarheidsvinding in de weg? Is een advocaat deskundig genoeg om een dergelijk onderzoek uit te voeren? En zo zijn er ook nog andere punten van discussie die de revue passeren. In dit artikel bespreken wij deze (recente) commotie en kritiekpunten in het licht van de kernwaarden en kwaliteiten van advocaten, en de waarborgen die zij bieden. Wij werpen tevens een blik op de toekomst: is nadere regulering nodig en wenselijk, of staan er al voldoende piketpalen? Om, tot slot, te pleiten voor een meer genuanceerde discussie op dit vlak, gericht op constructieve oplossing van reële problemen en complexiteiten op het gebied van (internationale) financieel-economische compliance.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Politieke commotie rondom intern onderzoek door advocaten

2. Accountants preken voor eigen parochie

3. Wat is de kern van de kritiek?

4. Wat doet een advocaat?

5. Wat is de rol van de accountant?

6. Kritiek in concrete gevallen

7. Zou een advocaat ‘zelfonderzoek’ moeten wíllen doen?

8. Toekomst van interne onderzoeken door advocaten

9. Afronding

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J.F. Rense en mr. E.R. van Rhijn1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/16326

Verder in 2020 nr.3/4

 Zelfonderzoek door de advocaat van de (verdachte) onderneming: Intern onderzoek 2.0

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft ondernemingen die verdacht worden van strafbare feiten of die zelf aanwijzingen hebben dat zich binnen hun geledingen mogelijk strafbare gedragingen hebben afgesp...

 Zelfonderzoek: enige nuancering

Het afgelopen jaar hebben de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (hierna: FIOD), het Openbaar Ministerie (hierna: OM) en de advocatuur zich op diverse platformen geuit over de prak...

 Zelfonderzoek vanuit toezichthoudersperspectief

Regelmatig komt het voor dat ondernemingen bij het vermoeden van overtredingen of strafbare feiten binnen hun organisatie zelfonderzoek verrichten. Daarvoor schakelen zij vaak externe p...

 Het gebruik van zelfonderzoek door het openbaar ministerie behoeft nadere normering

‘In de ideale situatie is een onderzoek door de Fiod dan niet eens meer nodig’, zo stelt strafrechtadvocate Bakker in een artikel in het Financieel Dagblad (hierna: FD) van 4 juni 2019....

 Internal Investigations – an Overview

Corporate internal investigations have become big business; they often generate large fees for lawyers and other professionals who conduct them, and they have become important fixtures in the crimi...

 Partijdig en objectief in een onderzoek, kan dat samen?

1. Advocaten willen ook onderzoekenDit voorjaar zijn er Kamervragen gesteld over het zogenaamde zelfonderzoek door advocaten.[2] Met zelfonderzoek wordt hier bedoeld: het onderzoek door de advocaat...

 Fraudeonderzoek door de eigen advocaat. Tuchtrecht als bescherming of beperking?

In verband met capaciteitsproblemen bij opsporingsinstanties zoekt het Openbaar Ministerie in complexe corporate strafzaken de laatste jaren vaker zijn toevlucht tot zogenaamd zelfonder...

 Intern onderzoek door advocaten - Ergo, gericht onderzoek door deskundigen in vertrouwen

Intern onderzoek door advocaten is geen novum meer. Sinds meer dan een decennium wordt deze van origine Amerikaanse onderzoekspraktijk ook in Nederland gevoerd, en met succes: steeds meer ondern...

 Enkele gedachten over de raadsman die ten behoeve van de opsporing onderzoek verricht

De rol van de advocaat als onderzoeker is al geruime tijd voorwerp van debat. Eerdere discussies spitsten zich vooral toe op de vraag of advocaten wel voldoende geverseerd waren in de o...

 Interne onderzoeken 2.0 – beschouwingen vanuit het perspectief van de geïnterviewde persoon

Over de rechten en plichten en de positie van een persoon die in een intern onderzoek wordt geïnterviewd zijn in de afgelopen jaren al diverse uitgebreide en lezenswaardige artikele...