Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2020 nr. 3/4

Actualiteiten

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Economisch strafrecht Arbeidsomstandigheden

Deze rubriek wordt verzorgd door mr. F.A. Dudok van Heel

Rechtbank Overijssel 28 mei 2020,
ECLI:NL:RBOVE:2020:1861 (zaak A)

Rechtbank Overijssel 28 mei 2020,
ECLI:NL:RBOVE:2020:1860 (zaak B)

Een bouwbedrijf is door de Rechtbank Overijssel in zaak A in verband met een dodelijk arbeidsongeval veroordeeld ter zake van overtreding van art. 32 van de Arbeidsomstandighedenwet.

Op 9 april 2018 was het slachtoffer samen met een collega bezig met herstelwerkzaamheden aan een hellend dak op een boerenschuur in Culemborg. Zij werkten daarbij samen op het dak om golfplaten en een lichtplaat te vervangen. Het slachtoffer werkte voor de verdachte rechtspersoon als uitzendkracht. Hij stond wijdbeens over de lichtplaat om de schroeven daarvan los te draaien toen hij zijn evenwicht verloor waardoor hij, door de lichtplaat heen, bijna zeven meter naar beneden viel. Enkele dagen later...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Economisch strafrecht Arbeidsomstandigheden

Rechtbank Overijssel 28 mei 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:1861 (zaak A)

Rechtbank Overijssel 28 mei 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:1860 (zaak B)

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 juni 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:4331

Rechtbank Oost-Brabant 23 juni 2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:3088

Economisch strafrecht milieu

Hoge Raad 16 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1024

Rechtbank Noord-Nederland 29 juni 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:2307

Hof Den Haag 30 juni 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1127 en 1128

Hof Den Haag 6 juli 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1260

Financieel strafrecht

Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) d.d. 21 juli 2020

Leidraad Financiële Sanctieregelgeving d.d. 21 augustus 2020

Frielink, Van Eersel en Van der Wulp, Toezicht Trustkantoren in Nederland, derde druk, Wolters Kluwer 2020

Fiscaal sanctierecht

Jurisprudentie

Rechtbank Rotterdam 2 en 9 juli 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:6161, 6162 en 6990

Hof Den Bosch 16 juli 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:2220

Rechtbank Noord-Nederland 16 juli 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:2801

Hof Den Haag 22 juli 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1320

Hof Den Bosch 23 juli 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:2351 en 2352

Rechtbank Rotterdam 23 juli 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:6585 en 6589

HR 29 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:973

Wetgeving

Witwassen

Jurisprudentie

Gerechtshof Amsterdam 10 juli 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:2045

Rechtbank Overijssel 16 juni 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:2039

Rechtbank Noord-Holland 22 juni 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:4566

Rechtbank Overijssel 1 juli 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:2209, 2213 en 2227

Actualiteiten

Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden

Algemene leidraad Wwft gepubliceerd

Implementatiewet UBO-register aangenomen door de Eerste Kamer

FIU-NL Jaaroverzicht 2019

Impact COVID-19 op witwassen

European Financial and Economic Crime Centre

EC aanbevelingen voor NL

Transactie Monitoring Nederland unieke stap in strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering

Beter Wwft-toezicht op accountants door samenwerking AFM en BFT

FATF-rapport over het witwassen van geld en de illegale handel in wilde dieren en planten

Voortgang plan van aanpak witwassen

Ontneming

Hoge Raad 2 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:983

Hoge Raad 9 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1026

Hoge Raad 7 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1182

Hoge Raad 7 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1211

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/16329

Verder in 2020 nr.3/4

 Zelfonderzoek door de advocaat van de (verdachte) onderneming: Intern onderzoek 2.0

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft ondernemingen die verdacht worden van strafbare feiten of die zelf aanwijzingen hebben dat zich binnen hun geledingen mogelijk strafbare gedragingen hebben afgesp...

 Zelfonderzoek: enige nuancering

Het afgelopen jaar hebben de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (hierna: FIOD), het Openbaar Ministerie (hierna: OM) en de advocatuur zich op diverse platformen geuit over de prak...

 Zelfonderzoek vanuit toezichthoudersperspectief

Regelmatig komt het voor dat ondernemingen bij het vermoeden van overtredingen of strafbare feiten binnen hun organisatie zelfonderzoek verrichten. Daarvoor schakelen zij vaak externe p...

 Het gebruik van zelfonderzoek door het openbaar ministerie behoeft nadere normering

‘In de ideale situatie is een onderzoek door de Fiod dan niet eens meer nodig’, zo stelt strafrechtadvocate Bakker in een artikel in het Financieel Dagblad (hierna: FD) van 4 juni 2019....

 Internal Investigations – an Overview

Corporate internal investigations have become big business; they often generate large fees for lawyers and other professionals who conduct them, and they have become important fixtures in the crimi...

 Partijdig en objectief in een onderzoek, kan dat samen?

1. Advocaten willen ook onderzoekenDit voorjaar zijn er Kamervragen gesteld over het zogenaamde zelfonderzoek door advocaten.[2] Met zelfonderzoek wordt hier bedoeld: het onderzoek door de advocaat...

 Fraudeonderzoek door de eigen advocaat. Tuchtrecht als bescherming of beperking?

In verband met capaciteitsproblemen bij opsporingsinstanties zoekt het Openbaar Ministerie in complexe corporate strafzaken de laatste jaren vaker zijn toevlucht tot zogenaamd zelfonder...

 Intern onderzoek door advocaten - Ergo, gericht onderzoek door deskundigen in vertrouwen

Intern onderzoek door advocaten is geen novum meer. Sinds meer dan een decennium wordt deze van origine Amerikaanse onderzoekspraktijk ook in Nederland gevoerd, en met succes: steeds meer ondern...

 Enkele gedachten over de raadsman die ten behoeve van de opsporing onderzoek verricht

De rol van de advocaat als onderzoeker is al geruime tijd voorwerp van debat. Eerdere discussies spitsten zich vooral toe op de vraag of advocaten wel voldoende geverseerd waren in de o...

 Interne onderzoeken 2.0 – beschouwingen vanuit het perspectief van de geïnterviewde persoon

Over de rechten en plichten en de positie van een persoon die in een intern onderzoek wordt geïnterviewd zijn in de afgelopen jaren al diverse uitgebreide en lezenswaardige artikele...