Tijdschrift voor Zakenrecht 2020 nr. 2/3

Schijnzekerheden bij de raadpleging van de Basisregistratie Kadaster

mr. A. Furr1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Vastgoedjuristen en notarissen baseren hun juridische advisering aan cliënten voor een groot deel op de informatie in de Basisregistratie Kadaster (raadpleegbaar via het Kadaster). Deze advisering kan bijvoorbeeld bestaan uit het gebruikelijke titelonderzoek dat de notaris uitvoert in het kader van het passeren van een akte van levering, maar ook uit een juridisch due diligence onderzoek dat een vastgoedjurist uitvoert in het kader van een door de cliënt voorgenomen acquisitie.

Bij die advisering wordt soms voorbij gegaan aan het feit dat de Basisregistratie Kadaster onvolledig of onjuist kan zijn. Hoewel het registratiestelsel in Nederland door een combinatie van factoren kan worden aangeduid als een semi-positief registratiestelsel, is uit de openbare registers niet altijd de eigenlijke rechtstoestand van een onroerende zaak te herleiden en kan in bepaalde gevallen sprake zijn van schijnzekerheden.

In deze bijdrage licht ik eerst de achtergrond...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Het Nederlandse registratiestelsel

3. De openbare registers en de Basisregistratie Kadaster

4. Schijnzekerheden

4.1. Kadastrale grenzen

4.2. Verjaring

4.3. Economisch eigendom

4.4. Hypotheken en beslagen

4.5. Relatieve werking vermenging en afstand beperkte rechten

4.6. Publiekrechtelijke beperkingen

4.7. Voorwaardelijke overdrachten

4.8. Erfopvolging

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A. Furr1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvZ/16385

Verder in 2020 nr.2/3

 Schijnzekerheden bij de raadpleging van de Basisregistratie Kadaster

Vastgoedjuristen en notarissen baseren hun juridische advisering aan cliënten voor een groot deel op de informatie in de Basisregistratie Kadaster (raadpleegbaar via het Kadaster). Deze...

 Welke zekerheden kan een Vereniging van Eigenaars stellen?

Sinds de recente wijziging van de wetgeving inzake appartementsrechten is het voor een vereniging van eigenaars nu wettelijk geregeld dat zij zelfstandig leningen kan aantrekken. Dit is nu geregeld...

 Aandachtspunten bij het vestigen van zakelijke rechten ten behoeve van zonne-installaties

In de praktijk is een sterke toename zichtbaar van het aantal projecten waarbij in het kader van verduurzaming een zonne-installatie wordt aangebracht.[2] Het gaat hierbij om projecten ...