Tijdschrift voor Zakenrecht 2020 nr. 2/3

Aandachtspunten bij het vestigen van zakelijke rechten ten behoeve van zonne-installaties

mr. D.W. Wumkes en mr. R.A. Warning1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In de praktijk is een sterke toename zichtbaar van het aantal projecten waarbij in het kader van verduurzaming een zonne-installatie wordt aangebracht.2 Het gaat hierbij om projecten waarbij bij de realisatie direct een zonne-installatie wordt aangebracht of om bestaande bouw en agrarische grond waarop een zonne-installatie wordt aangebracht. Een eveneens recente ontwikkeling is die van de drijvende zonneparken.

Het steeds gebruikelijker worden van het aanbrengen van een zonne-installatie gaat gepaard met een toenemende diversiteit van gebruikscategorieën van gebouwen waarop de zonne-installatie wordt aangebracht. Naast op logistiek vastgoed, kantoren en woningen worden ook zonne-installaties aangebracht op bijvoorbeeld zorgvastgoed en scholen. Deze categorieën vastgoed hebben ieder hun eigen juridische aandachtspunten die we in deze bijdrage zullen aanstippen. Daarnaast zullen we nader ingaan op de problematiek die kan spelen bij het aanbrengen van ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Het opstalrecht

3. Duiding: zelfstandige onroerende zaak of bestanddeel, huidige stand van de jurisprudentie en drijvende zonneparken

3.1. Zelfstandige onroerende zaak of bestanddeel?

3.2. Huidige stand van de jurisprudentie

3.3. Drijvende zonneparken

4. Ondererfpacht als alternatief voor het opstalrecht

4.1. Ondererfpachtrecht als alternatief voor het opstalrecht

4.2. Rangwisseling bij ondererfpacht

5. Aandachtspunten bij splitsing in appartementsrechten

6. Aandachtspunten bij specifieke categorieën vastgoed

6.1. Zorgvastgoed

6.2. Scholen

6.3. Echtelijke woning

7. Slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. D.W. Wumkes en mr. R.A. Warning1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvZ/16387

Verder in 2020 nr.2/3

 Schijnzekerheden bij de raadpleging van de Basisregistratie Kadaster

Vastgoedjuristen en notarissen baseren hun juridische advisering aan cliënten voor een groot deel op de informatie in de Basisregistratie Kadaster (raadpleegbaar via het Kadaster). Deze...

 Welke zekerheden kan een Vereniging van Eigenaars stellen?

Sinds de recente wijziging van de wetgeving inzake appartementsrechten is het voor een vereniging van eigenaars nu wettelijk geregeld dat zij zelfstandig leningen kan aantrekken. Dit is nu geregeld...

 Aandachtspunten bij het vestigen van zakelijke rechten ten behoeve van zonne-installaties

In de praktijk is een sterke toename zichtbaar van het aantal projecten waarbij in het kader van verduurzaming een zonne-installatie wordt aangebracht.[2] Het gaat hierbij om projecten ...