Tijdschrift voor Zakenrecht 2020 nr. 2/3

Welke zekerheden kan een Vereniging van Eigenaars stellen?

mr. R.A. Bol1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Sinds de recente wijziging van de wetgeving inzake appartementsrechten is het voor een vereniging van eigenaars nu wettelijk geregeld dat zij zelfstandig leningen kan aantrekken. Dit is nu geregeld in art. 5:126 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Voorheen was dit uitsluitend mogelijk indien een vereniging van eigenaars deze bevoegdheid nadrukkelijk was toegekend krachtens de statuten als opgenomen in het splitsingsreglement. Achtergrond van deze wetswijziging is mede gelegen in de visie van de wetgever om met name complexen die achterstallig onderhoud kennen meer mogelijkheden te bieden om externe leningen aan te trekken. Daarnaast was de wetgever van mening dat het vastleggen van deze bevoegdheid verenigingen van eigenaars meer mogelijkheid zou bieden om energiebesparende maatregelen te treffen.

Dat de vereniging van eigenaars (hierna: VvE) dergelijke leningen kan aantrekken van derden is dus wet, maar wat voor zekerheid heeft een externe financier dat zijn len...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Pandrechten

2. Het recht van hypotheek

3. Alternatieven zekerheden

4. Slotopmerkingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. R.A. Bol1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvZ/16386

Verder in 2020 nr.2/3

 Schijnzekerheden bij de raadpleging van de Basisregistratie Kadaster

Vastgoedjuristen en notarissen baseren hun juridische advisering aan cliënten voor een groot deel op de informatie in de Basisregistratie Kadaster (raadpleegbaar via het Kadaster). Deze...

 Welke zekerheden kan een Vereniging van Eigenaars stellen?

Sinds de recente wijziging van de wetgeving inzake appartementsrechten is het voor een vereniging van eigenaars nu wettelijk geregeld dat zij zelfstandig leningen kan aantrekken. Dit is nu geregeld...

 Aandachtspunten bij het vestigen van zakelijke rechten ten behoeve van zonne-installaties

In de praktijk is een sterke toename zichtbaar van het aantal projecten waarbij in het kader van verduurzaming een zonne-installatie wordt aangebracht.[2] Het gaat hierbij om projecten ...