Tijdschrift voor Zakenrecht

2020 nr. 2/3

Redactie

Hoofdredactie

mr. P.L. Visser

Redactie

mr. P. G. Bekkers
mr. M.K. Daverschot
H.R.P. Dumatubun
mr. K. Everaars
mr. A. Furr
mr. J.W.A. Hockx
mr. R. Peutz
mr. F. A. N. van Rooijen
mr. J. Veenhof
prof. mr. L.P.W. van Vliet
mr. D. Wumkes

Vaste medewerkers

prof. mr. dr. F.J. Vonck
mr. dr. L.F.A. Welling-Steffens

Redactiesecretaris(sen)

mr. M. Monrooij

Artikel

Schijnzekerheden bij de raadpleging van de Basisregistratie Kadaster

mr. A. Furr1

Vastgoedjuristen en notarissen baseren hun juridische advisering aan cliënten voor een groot deel op de informatie in de Basisregistratie Kadaster (raadpleegbaar via het Kadaster). Deze advisering kan bijvoorbeeld bestaan uit het gebruikelijke titelonderzoek dat de notaris uitvoert in het kader van het passeren van een akte van levering, maar ook uit een juridisch due diligence onderzoek dat een vastgoedjurist uitvoert in het kader van een door de cliënt voorgenomen acquisitie. Bij die advisering wordt soms voorbij gegaan aan het feit dat de Basisregistratie K... abonneren of dit artikel kopen.

Welke zekerheden kan een Vereniging van Eigenaars stellen?

mr. R.A. Bol1

Sinds de recente wijziging van de wetgeving inzake appartementsrechten is het voor een vereniging van eigenaars nu wettelijk geregeld dat zij zelfstandig leningen kan aantrekken. Dit is nu geregeld in art. 5:126 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Voorheen was dit uitsluitend mogelijk indien een vereniging van eigenaars deze bevoegdheid nadrukkelijk was toegekend krachtens de statuten als opgenomen in het splitsingsreglement. Achtergrond van deze wetswijziging is mede gelegen in de visie van de wetgever om met name complexen die achterstallig onderhoud kennen meer mogelijkhede... abonneren of dit artikel kopen.

Aandachtspunten bij het vestigen van zakelijke rechten ten behoeve van zonne-...

mr. D.W. Wumkes en mr. R.A. Warning1

In de praktijk is een sterke toename zichtbaar van het aantal projecten waarbij in het kader van verduurzaming een zonne-installatie wordt aangebracht.[2] Het gaat hierbij om projecten waarbij bij de realisatie direct een zonne-installatie wordt aangebracht of om bestaande bouw en agrarische grond waarop een zonne-installatie wordt aangebracht. Een eveneens recente ontwikkeling is die van de drijvende zonneparken. Het steeds gebruikelijker worden van het aanbrengen van een zonne-installatie gaat gepaard met een toenemende diversiteit van gebruikscategorieën va... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentieoverzicht1

Omvat erfdienstbaarheid ook het recht om de weg te gebruiken om een ander perceel te bereiken dat toebehoort aan de eigenaar van het heersende erf? (Art. 5:79 BW) Hoge raad 12 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1039 Eiser is de eigenaar van perceel 002. Verweerder is de eigenaar van perceel 003. Perceel 003 heeft een eigen toegang vanaf de openbare weg. In 2012 is verweerder ook eigenaar geworden van perceel 001. Perceel 001 heeft geen eigen toegang tot de openbare weg. Om die reden is reeds in 2005 ten behoeve van per... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS