Tijdschrift voor Zakenrecht 2020 nr. 2/3

Jurisprudentieoverzicht1

Omvat erfdienstbaarheid ook het recht om de weg te gebruiken om een ander perceel te bereiken dat toebehoort aan de eigenaar van het heersende erf? (Art. 5:79 BW)

Hoge raad 12 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1039

Eiser is de eigenaar van perceel 002. Verweerder is de eigenaar van perceel 003. Perceel 003 heeft een eigen toegang vanaf de openbare weg. In 2012 is verweerder ook eigenaar geworden van perceel 001. Perceel 001 heeft geen eigen toegang tot de openbare weg. Om die reden is reeds in 2005 ten behoeve van perceel 001 (het heersende erf) en ten laste van perceel 002 (het dienende erf) een erfdienstbaarheid van weg gevestigd. Tussen percelen 003 en 001 stond voorheen een schutting. Verweerder heeft deze schutting verwijderd om de percelen bij elkaar te trekken. Nu kan verweerder perceel 001 dus bereiken vanaf de openbare weg via perceel 003.

Eiser vordert dat de erfdienstbaarheid van weg tussen p...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Omvat erfdienstbaarheid ook het recht om de weg te gebruiken om een ander perceel te bereiken dat toebehoort aan de eigenaar van het heersende erf? (Art. 5:79 BW)

Kwalificeert de eigenaar van het pand of de eigenaar van het naastgelegen pand met erfdienstbaarheid als bezitter van het dak en hetgeen zich daarop bevindt? (6:174 BW)

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvZ/16388

Verder in 2020 nr.2/3

 Schijnzekerheden bij de raadpleging van de Basisregistratie Kadaster

Vastgoedjuristen en notarissen baseren hun juridische advisering aan cliënten voor een groot deel op de informatie in de Basisregistratie Kadaster (raadpleegbaar via het Kadaster). Deze...

 Welke zekerheden kan een Vereniging van Eigenaars stellen?

Sinds de recente wijziging van de wetgeving inzake appartementsrechten is het voor een vereniging van eigenaars nu wettelijk geregeld dat zij zelfstandig leningen kan aantrekken. Dit is nu geregeld...

 Aandachtspunten bij het vestigen van zakelijke rechten ten behoeve van zonne-installaties

In de praktijk is een sterke toename zichtbaar van het aantal projecten waarbij in het kader van verduurzaming een zonne-installatie wordt aangebracht.[2] Het gaat hierbij om projecten ...