Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2021 nr. 1

Voorwoord

mr. K.M. Verdurmen1 Het artikel is in de opmaak van het tijdschrift rechts als pdf beschikbaar.

Voor u ligt het eerste nummer van de 18e jaargang van het TvHB. Dit nummer komt uit midden in de tweede lockdown, een combinatie van vergaande overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

 

Deze lockdown heeft negatieve (financiële) gevolgen voor vele sectoren in onze economie en onze samenleving als geheel. In al deze sectoren moeten verhuurders en huurders met elkaar in overleg over de wijze waarop in deze periode moet worden omgegaan met de bij het sluiten van de huurovereenkomst afgesproken huurprijs en bijkomende kosten. Er worden onderling regelingen getroffen maar ook procedures gevoerd. In dit nummer trappen wij daarom af met een artikel van mijn kantoorgenoot Dirk van den Berg met een overzicht van gepubliceerde rechtspraak rond corona en huur. Daarin valt op dat een flink aantal procedures over uitstel van betaling in kort geding zijn gevoerd. In bodemprocedures ging het veelal over een korting op de huurprijs.

 

Sebastian de Bruijn gaat in zijn artikel in op voorlopige voorzieningen in het huurrecht voor bedrijfsruimte. Hij behandelt de voorlopige voorziening in de vorm van een zelfstandig kort geding en in de vorm van een provisionele vordering in een lopende procedure.

 

Nathalie Amiel en Ivette Mol interviewden Justine van Lochem, de eerste hoogleraar huurrecht in Nederland. Dit interview geeft een bijzonder inkijkje in het leven van Van Lochem die naast hoogleraar ook advocaat is in de commerciële advocatuur.

 

Zoals u van ons gewend bent, zijn in de rubriek “Jurisprudentiebespreking” vier belanghebbende uitspraken geannoteerd.

 

Met ingang van deze jaargang heeft ons tijdschrift een wat andere indeling. Deze wijziging wordt doorgevoerd om onze artikelen en jurisprudentiebesprekingen ook online beter vindbaar en leesbaar te maken. Daarnaast verdwijnt het jurisprudentieoverzicht. Het is met ingang van 1 januari 2021 “vervangen” door een nieuwe online uitgave: “Selectie & Essentie Huurrecht Bedrijfsruimte”. In deze uitgave wordt elke twee weken van de meest belanghebbende gepubliceerde uitspraken de essentie weergegeven. Deze uitspraken worden geselecteerd door ervaren huurrechtadvocaten. Het jurisprudentieoverzicht wint daarmee enorm aan actualiteit. U als trouwe lezer van ons tijdschrift kan tot en met de maand maart 2021 gratis kennismaken met deze nieuwe uitgave. Ga daarvoor naar https://sene.denhollander.info/selectie-en-essentie.

 

Omdat het laatste jurisprudentieoverzicht in het TvHB de rechtspraak tot 1 oktober 2020 behandelde, dichtten Sonja van der Kamp en Anne Storm het “gat” dat dreigde te ontstaan door de start van Selectie & Essentie Huurrecht Bedrijfsruimte per 1 januari 2021. In hun bijdrage behandelen zij de gepubliceerde uitspraken in het vierde kwartaal van 2020 in de vorm van “Selectie & Essentie”.

 

Tot slot een woord van grote dank aan Nathalie Amiel die als hoofdredacteur van het TvHB jarenlang de kar heeft getrokken, ideeën heeft gestimuleerd en toe heeft gezien op de uitvoering daarvan. De seminars, verschillende cycli (zoals de ROZ-cyclus en de cyclus Algemeen Verbintenissenrecht) en de update van het Handboek Huurrecht Bedrijfsruimte zijn daar mooie voorbeelden van. Ik neem het stokje met dit nummer graag van haar over en weet mij omringd met een redactie vol toegewijde huurrechtspecialisten, waar Nathalie ook deel van blijft uitmaken. Ik heb er veel vertrouwen in dat wij ons tijdschrift samen met onze vaste medewerkers nog verder kunnen brengen.    

 

Ik wens u veel leesplezier!  

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
mr. K.M. Verdurmen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16578

Verder in 2021 nr.1

 Voorwoord

Voor u ligt het eerste nummer van de 18e jaargang van het TvHB. Dit nummer komt uit midden in de tweede lockdown, een combinatie van vergaande overheidsmaatregelen om de verspreiding van het c...

 Het jaar 2020 in 20+20 corona-uitspraken

2020 was – ook voor het huurrecht – een polariserend jaar. Huurders en verhuurders kwamen lijnrecht tegenover elkaar te staan, vooral waar het ging om de verplichting om de huur te bli...

 Spoedeisend belang in het huurrecht voor bedrijfsruimte

De huurder en de verhuurder van bedrijfsruimte kunnen verschillende voorlopige voorzieningen vorderen,[2] zowel in een separaat kort geding als tijdens een lopend geding. Met name verh...

 Op het juiste moment op de juiste plek; zo werd Justine van Lochem de eerste bijzonder hoogleraar huurrecht in Nederland

  Op 3 december 2019 promoveerde Justine van Lochem aan de Universiteit van Utrecht met haar dissertatie: ‘Open normen in het huurrecht - Ruimte versus rechtszekerheid’.[2] Zelf ...

 Introductie Selectie & Essentie Jurisprudentie Huurrecht bedrijfsruimte

Al enige tijd is er binnen de redactie van dit tijdschrift van gedachten gewisseld over de vorm van het jurisprudentieoverzicht dat in elke uitgave verscheen. Tot nu toe bood het tijds...

 Actualiteiten

OverigVoor de meest actuele informatie omtrent overheidsmaatregelen voor ondernemers en bedrijven in verband met COVID-19, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernem...