Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2021 nr. 1

Actualiteiten

mr. C. Otte

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Overig

Voor de meest actuele informatie omtrent overheidsmaatregelen voor ondernemers en bedrijven in verband met COVID-19, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-bedrijven.

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (‘WHOA’, 35249) in werking getreden. De WHOA biedt ondernemingen in financiële moeilijkheden de mogelijkheid om buiten faillissement een akkoord met haar crediteuren overeen te komen, dat ook bindend is voor crediteuren die niet (geheel) met dat akkoord hebben ingestemd. De WHOA treedt in werking met ingang van 1 januari 2021 (Stb. 2020, 415).

 

Op 1 januari 2021 is de Wet franchise in werking getreden (Stb. 2020, 493).

 

Op 17 december 2020 is de ‘Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV’ (35557) inwerking getreden.

H.W. Heyman & S.E. Bartels, Vastgoedtransacties, ISBN: 9789462908581, Den Haag: Boom juridisch.

 

A.M. Kloosterman e.a., H...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
mr. C. Otte
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16587

Verder in 2021 nr.1

 Voorwoord

Voor u ligt het eerste nummer van de 18e jaargang van het TvHB. Dit nummer komt uit midden in de tweede lockdown, een combinatie van vergaande overheidsmaatregelen om de verspreiding van het c...

 Het jaar 2020 in 20+20 corona-uitspraken

2020 was – ook voor het huurrecht – een polariserend jaar. Huurders en verhuurders kwamen lijnrecht tegenover elkaar te staan, vooral waar het ging om de verplichting om de huur te bli...

 Spoedeisend belang in het huurrecht voor bedrijfsruimte

De huurder en de verhuurder van bedrijfsruimte kunnen verschillende voorlopige voorzieningen vorderen,[2] zowel in een separaat kort geding als tijdens een lopend geding. Met name verh...

 Op het juiste moment op de juiste plek; zo werd Justine van Lochem de eerste bijzonder hoogleraar huurrecht in Nederland

  Op 3 december 2019 promoveerde Justine van Lochem aan de Universiteit van Utrecht met haar dissertatie: ‘Open normen in het huurrecht - Ruimte versus rechtszekerheid’.[2] Zelf ...

 Introductie Selectie & Essentie Jurisprudentie Huurrecht bedrijfsruimte

Al enige tijd is er binnen de redactie van dit tijdschrift van gedachten gewisseld over de vorm van het jurisprudentieoverzicht dat in elke uitgave verscheen. Tot nu toe bood het tijds...

 Actualiteiten

OverigVoor de meest actuele informatie omtrent overheidsmaatregelen voor ondernemers en bedrijven in verband met COVID-19, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernem...