Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

2021 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

mr. K.M. Verdurmen

Redactie

mr. N. Amiel
mr. B.N. Cammelbeeck
mr. A. de Fouw
prof. mr. A.W. Jongbloed
mr. S. van der Kamp
mr. K. Keij
mr. I.C.K. Mol
mr. J.R.M. Nelen
mr. M. van Schie
M. Sloot
mr. D.H. de Witte

Vaste medewerkers

mr. A. Bergers-Kemp
mr. V.G.F. Boumans
mr. J. le Clercq
mr. K.J.M. Corten
mr. M. Davelaar
mr. E.D. den Engelsman
mr. Th.S.M. Fraai
mr. I. Hofhuis
mr. C. Otte
mr. A.A.L. Oving
mr. M. Schröer
B. Ziermans MSc. MRICS

Redactiesecretaris(sen)

mr. A. de Fouw

Inleiding

Voorwoord

mr. K.M. Verdurmen1

Voor u ligt het eerste nummer van de 18e jaargang van het TvHB. Dit nummer komt uit midden in de tweede lockdown, een combinatie van vergaande overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.   Deze lockdown heeft negatieve (financiële) gevolgen voor vele sectoren in onze economie en onze samenleving als geheel. In al deze sectoren moeten verhuurders en huurders met elkaar in overleg over de wijze waarop in deze periode moet worden omgegaan met de bij het sluiten van de huurovereenkomst afgesproken huurprijs en bijkomende ... ...lees meer

Artikel

Het jaar 2020 in 20+20 corona-uitspraken

mr. D.J.A. van den Berg1

2020 was – ook voor het huurrecht – een polariserend jaar. Huurders en verhuurders kwamen lijnrecht tegenover elkaar te staan, vooral waar het ging om de verplichting om de huur te blijven betalen. Ook huurrechtjuristen namen tegengestelde posities in, niet alleen in de rechtszaal, waar zij opkwamen voor huurders respectievelijk verhuurders, maar ook in diverse publicaties over de gevolgen van de coronacrisis en de in verband daarmee door de overheid uitgevaardigde (nood-) maatregelen. Het voornaamste twistpunt was (en is) daar of de gevolgen van de coronacrisis en ... abonneren of dit artikel kopen.

Spoedeisend belang in het huurrecht voor bedrijfsruimte

mr. S.H.J. de Bruijn1

De huurder en de verhuurder van bedrijfsruimte kunnen verschillende voorlopige voorzieningen vorderen,[2] zowel in een separaat kort geding als tijdens een lopend geding. Met name verhuurders vorderen geregeld voorlopige voorzieningen. Meestal gaat het dan om ontruiming bij wijze van voorlopige voorziening, maar het kan bijvoorbeeld ook de betaling van een huurachterstand of nakoming van de exploitatieplicht betreffen. De beoordeling van het spoedeisend belang speelt een rol bij de ontvankelijkheid van de gevorderde voorlopige voorziening én bij de belangenafweging ... abonneren of dit artikel kopen.

Op het juiste moment op de juiste plek; zo werd Justine van Lochem de eerste ...

mr. N. Amiel en mr. I. Mol1

  Op 3 december 2019 promoveerde Justine van Lochem aan de Universiteit van Utrecht met haar dissertatie: ‘Open normen in het huurrecht - Ruimte versus rechtszekerheid’.[2] Zelf had ze bedacht om na haar promotie wellicht op enig moment een nieuw onderzoek te gaan doen. Maar niet lang nadat de wetenschappelijke wereld Van Lochem omarmde, werd zij benoemd tot bijzonder hoogleraar huurrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van Lochem kreeg daarmee een primeur: de eerste hoogleraar huurrecht in Nederland. De Vereniging van Huurrecht Advocaten en de Rijksu... abonneren of dit artikel kopen.

Introductie Selectie & Essentie Jurisprudentie Huurrecht bedrijfsruimte

mr. S. van der Kamp en mr. A. Storm1

Al enige tijd is er binnen de redactie van dit tijdschrift van gedachten gewisseld over de vorm van het jurisprudentieoverzicht dat in elke uitgave verscheen. Tot nu toe bood het tijdschrift samenvattingen van de relevante jurisprudentie op het gebied van huurrecht bedrijfsruimte in de vorm van een overzicht in elke uitgave. Deze vorm dateert uit een tijd dat lang niet alle uitspraken gepubliceerd werden via openbare bronnen. Door de onmiddellijke beschikbaarheid van uitspraken op rechtspraak.nl is dit heel anders geworden. De behoefte van de lezer verandert mee. abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Overig

Actualiteiten

mr. C. Otte

OverigVoor de meest actuele informatie omtrent overheidsmaatregelen voor ondernemers en bedrijven in verband met COVID-19, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-bedrijven.Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (‘WHOA’, 35249) in werking getreden. De WHOA biedt ondernemingen in financiële moeilijkheden de mogelijkheid om buiten faillissement een akkoord met haar crediteuren overeen te komen, dat ook bindend is voor crediteuren die niet (geheel) met dat akkoord hebben ingestemd. De WHOA treedt in werking met ing... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS