Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2021 nr. 3

Geurhinder en veehouderij: een overzicht van de ontwikkelingen van de afgelopen twee jaren

mr. J.L.G. Niederer1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Geurhinder van veehouderijen blijft de gemoederen bezig houden. De afgelopen jaren zijn er meerdere interessante ontwikkelingen geweest op het gebied van wetgeving, beleid en rechtspraak. Deze bijdrage biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen vanaf 2019.[2] De focus ligt daarbij op geurhinder afkomstig van dierenverblijven van veehouderijen, en meer in het bijzonder de normering van geuremissie op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (hierna: Wgv). Eerst bespreek ik de relevante wetswijzigingen en beleidsontwikkelingen, om vervolgens de rechtspraak van de afgelopen twee jaren te analyseren. Ik rond af met een korte slotbeschouwing.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Wetgeving en beleid

1.1. Rendementen combi-luchtwassers

1.2. Adviesrapport Commissie geurhinder en veehouderij

1.3. Sanering en verduurzaming veehouderijen

1.4. Overige ontwikkelingen

2. Geurhinder en veehouderij in de rechtspraak

2.1. Exclusief toetsingskader Wgv

2.2. Gewijzigde rendementen luchtwassers

2.3. Aanvaardbaar woon- en leefklimaat

2.4. Handhaving en intrekking omgevingsvergunning

2.5. Geurbeheersplan

3. Onrechtmatige geurhinder

3.1. Geurhinder en de civiele rechter

3.2. Onrechtmatige geurregelgeving?

4. Afronding

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J.L.G. Niederer1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16621

Verder in 2021 nr.3

 De uitkomst van een eerstelijns onderzoek naar de wenselijkheid van de legitieme portie

Eind december 2020 verscheen het rapport 'Een eerstelijns - en nader voort te zetten - onderzoek naar de wenselijkheid van de legitieme portie in het hedendaagse erfrecht, opgesteld door het Centru...

 Geurhinder en veehouderij: een overzicht van de ontwikkelingen van de afgelopen twee jaren

Geurhinder van veehouderijen blijft de gemoederen bezig houden. De afgelopen jaren zijn er meerdere interessante ontwikkelingen geweest op het gebied van wetgeving, beleid en rechtspraak. Deze b...

 Erfdienstbaarheden en de vervuiling va de openbare registers

De beëindiging van waarde- en nutteloos geworden erfdienstbaarheden blijkt in de praktijk een heikel punt. Hoewel in theorie verscheidene mogelijkheden tot beëindiging bestaan, bl...