Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2021 nr. 3

Actualia

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Natuurschoonwet (NSW)

Voorwaarden, fiscale faciliteiten,

actualiteiten en meer

Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een studiemiddag over de Natuurschoonwet 1928 (NSW).

In deze cursus zal onder meer worden ingegaan op de vraag wanneer een landgoed als zodanig kan worden gerangschikt, al dan niet opengesteld. Actueel zijn de nieuwe rangschikkingsvoorwaarden, opgenomen in het per 1 januari 2021 geactualiseerde Rangschikkingsbesluit. Ook wordt uitgebreid ingegaan op alle fiscale voordelen die de Natuurschoonwet met zich brengt, niet alleen op het gebied van de overdrachtsbelasting en de erf- en schenkbelasting, maar ook op het terrein van de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en de Wet WOZ.

Wanneer een rangschikking vervalt of wanneer anderszins niet voldaan wordt aan de voorwaarden die de Natuurschoonwet stelt, kunnen eerdere fiscale claims alsnog ingevorderd worden...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Datum en plaats

Docent

PROGRAMMA

Docent

Deelname en kosten

Studiepunten

Informatie en aanmelding

Datum en locatie

Docent

PROGRAMMA

Docent

Deelname en kosten

Studiepunten

Informatie en aanmelding

Algemeen

Voor wie bestemd?

Opzet

Docenten

Te behandelen onderwerpen

Cursusdata

Locatie

Kosten

Studiepunten

Informatie en aanmelding

Doelgroep

Datum en locatie

Docenten

PROGRAMMA

Deelname en kosten

Studiepunten

Informatie en aanmelding

Datum en locatie

Docent

PROGRAMMA

Docent

Deelname en kosten

Studiepunten

Informatie en aanmelding

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16623

Verder in 2021 nr.3

 De uitkomst van een eerstelijns onderzoek naar de wenselijkheid van de legitieme portie

Eind december 2020 verscheen het rapport 'Een eerstelijns - en nader voort te zetten - onderzoek naar de wenselijkheid van de legitieme portie in het hedendaagse erfrecht, opgesteld door het Centru...

 Geurhinder en veehouderij: een overzicht van de ontwikkelingen van de afgelopen twee jaren

Geurhinder van veehouderijen blijft de gemoederen bezig houden. De afgelopen jaren zijn er meerdere interessante ontwikkelingen geweest op het gebied van wetgeving, beleid en rechtspraak. Deze b...

 Erfdienstbaarheden en de vervuiling va de openbare registers

De beëindiging van waarde- en nutteloos geworden erfdienstbaarheden blijkt in de praktijk een heikel punt. Hoewel in theorie verscheidene mogelijkheden tot beëindiging bestaan, bl...