Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2021 nr. 3

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden , 11 december 2018 en 14 juli 2020, ECLI:NL:GHARL:2018:10775 (TvAR 2021/8049)

D.W. Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mrs. Th.C.M. Willemse, H.L. Wattel en D.H. de Witte, en mr. ing. E. Oostra en B.Th.W. Lamers, deskundige leden)

Met noot D.W. Bruil

Dwaling, misbruik van omstandigheden
( ECLI:NL:GHARL:2018:10775 /2020:5452)

[Burgerlijk Wetboek, art. 3:44]

Na bewijslevering oordeelt het hof dat er onvoldoende (overtuigend) bewijs is geleverd om te oordelen dat de voorganger van verpachter in augustus 2013 het pachtcontract heeft gesloten terwijl zij verkeerde in een abnormale geestestoestand, dan wel door afhankelijkheid of bijzondere omstandigheden daartoe is bewogen.

arrest van de pachtkamer van 11 december 2018

in de zaak van

[appellant] ,

wonende te [woonplaats] ,

appellant in het principaal hoger beroep,

geïntimeerde in het incidenteel hoger beroep,

hierna: [appellant] ,

advocaat: mr. B. Nijman,

tegen:

[geïntimeerde] ,

wonende te [woonplaats] ,

...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Dwaling, misbruik van omstandigheden(ECLI:NL:GHARL:2018:10775/2020:5452)

arrest van de pachtkamer van 11 december 2018

1.Het geding in eerste aanleg

2. Het geding in hoger beroep

3. De vaststaande feiten

4. Het geschil en de beslissing in eerste aanleg

5. De beoordeling van het hoger beroep

Slotsom

6. De beslissing

arrest van de pachtkamer van 14 juli 2020

1.Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

2. De verdere beoordeling van het hoger beroep

Slotsom

3. De beslissing

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
D.W. Bruil
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2018:10775
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16624

Verder in 2021 nr.3

 De uitkomst van een eerstelijns onderzoek naar de wenselijkheid van de legitieme portie

Eind december 2020 verscheen het rapport 'Een eerstelijns - en nader voort te zetten - onderzoek naar de wenselijkheid van de legitieme portie in het hedendaagse erfrecht, opgesteld door het Centru...

 Geurhinder en veehouderij: een overzicht van de ontwikkelingen van de afgelopen twee jaren

Geurhinder van veehouderijen blijft de gemoederen bezig houden. De afgelopen jaren zijn er meerdere interessante ontwikkelingen geweest op het gebied van wetgeving, beleid en rechtspraak. Deze b...

 Erfdienstbaarheden en de vervuiling va de openbare registers

De beëindiging van waarde- en nutteloos geworden erfdienstbaarheden blijkt in de praktijk een heikel punt. Hoewel in theorie verscheidene mogelijkheden tot beëindiging bestaan, bl...