Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2021 nr. 3

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 12 mei 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:3724 (X/Beverwijk) (TvAR 2021/8050)

D.W. Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mrs. Th.C.M. Willemse, J.H. Lieber en H.L. Wattel en de deskundige leden ir. W.G. Nijlant en ir. J.H. Jurrius)

Met noot D.W. Bruil

Beëindiging wegens bestemmingswijziging

[Burgerlijk Wetboek, art. 3:13, art. 7:370, art. 7:377]

Pachtbeëindiging wegens bestemmingswijziging (wonen). Gemeente wil pacht beëindigen maar onteigent niet de naastgelegen eigendomsgronden in het plan. Misbruik van bevoegdheid? Het hof oordeelt dat daar geen sprake van is.

arrest van de pachtkamer van 12 mei 2020

in de zaak van

[appellante] ,

wonende te [woonplaats] ,

appellante,

in eerste aanleg: gedaagde in conventie en eiseres in reconventie,

hierna: [appellante] ,

advocaat: mr. D.M.H.M. van Dijk,

tegen:

de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Beverwijk,

zetelend te Beverwijk ,

geïntimeerde,

in eerste aanleg: eiseres in conventie en verweerster in reconventie,

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Beëindiging wegens bestemmingswijziging

1 Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

2 De beoordeling van het hoger beroep

Toetsing criteria voor beëindiging

Misbruik van bevoegdheid

Slotsom

3 De beslissing

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
D.W. Bruil
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2020:3724
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16625

Verder in 2021 nr.3

 De uitkomst van een eerstelijns onderzoek naar de wenselijkheid van de legitieme portie

Eind december 2020 verscheen het rapport 'Een eerstelijns - en nader voort te zetten - onderzoek naar de wenselijkheid van de legitieme portie in het hedendaagse erfrecht, opgesteld door het Centru...

 Geurhinder en veehouderij: een overzicht van de ontwikkelingen van de afgelopen twee jaren

Geurhinder van veehouderijen blijft de gemoederen bezig houden. De afgelopen jaren zijn er meerdere interessante ontwikkelingen geweest op het gebied van wetgeving, beleid en rechtspraak. Deze b...

 Erfdienstbaarheden en de vervuiling va de openbare registers

De beëindiging van waarde- en nutteloos geworden erfdienstbaarheden blijkt in de praktijk een heikel punt. Hoewel in theorie verscheidene mogelijkheden tot beëindiging bestaan, bl...