Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2021 nr. 3

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 10 november 2020,  ECLI:NL:GHARL:2020:9309 (Termijnoverschrijding) (TvAR 2021/8051)

J.M.M. Menu

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mrs. Th.C.M. Willemse, J.H. Lieber en D.H. de Witte, en de deskundige leden ing. P. Kerkstra en ir. J.H. Jurrius)

Met noot J.M.M. Menu

Pacht.

[Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, art. 1019o lid 2]

Niet-ontvankelijkheid wegens termijnoverschrijding. Pachtkamer in eerste aanleg oordeelde in pachtzaak en handelszaak. Voor beide zaken geldt dezelfde korte appeltermijn.

arrest van de pachtkamer

in de zaak van

[appellant] ,

wonende te [woonplaats] ,

appellant,

hierna: [appellant] ,

advocaat: mr. J. Hielkema,

tegen

1 [geïntimeerde sub 1] ,

wonende te [woonplaats] ,

2. [geïntimeerde sub 2],

wonende te [woonplaats] ,

3. [geïntimeerde sub 3],

wonende te [woonplaats] ,

hierna: [geïntimeerde] ,

advocaat: mr. E.H.M. Harbers,

en

...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Pacht.

arrest van de pachtkamer

1 Het verloop van het geding in hoger beroep

2 De beoordeling van het hoger beroep

Slotsom

3 De beslissing

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
J.M.M. Menu
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2020:9309
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16626

Verder in 2021 nr.3

 De uitkomst van een eerstelijns onderzoek naar de wenselijkheid van de legitieme portie

Eind december 2020 verscheen het rapport 'Een eerstelijns - en nader voort te zetten - onderzoek naar de wenselijkheid van de legitieme portie in het hedendaagse erfrecht, opgesteld door het Centru...

 Geurhinder en veehouderij: een overzicht van de ontwikkelingen van de afgelopen twee jaren

Geurhinder van veehouderijen blijft de gemoederen bezig houden. De afgelopen jaren zijn er meerdere interessante ontwikkelingen geweest op het gebied van wetgeving, beleid en rechtspraak. Deze b...

 Erfdienstbaarheden en de vervuiling va de openbare registers

De beëindiging van waarde- en nutteloos geworden erfdienstbaarheden blijkt in de praktijk een heikel punt. Hoewel in theorie verscheidene mogelijkheden tot beëindiging bestaan, bl...