Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2021 nr. 2

Voorwoord

Michelle de Rijke Het artikel is in de opmaak van het tijdschrift rechts als pdf beschikbaar.

In deze aflevering van het NTE is er aandacht voor het opschalen van de productie van groene waterstof en voor het stimuleren van de integratie van de Europese elektriciteitsmarkt. Beide bewegingen zijn gericht op de transitie van fossiele brandstoffen naar schone energie.

In de eerste bijdrage beschrijft mr. drs. Thomas Batavier de verplichting tot het aanbieden van een grotere hoeveelheid capaciteit voor grensoverschrijdende handel van elektriciteit op grond van de nieuwe Elektriciteitsverordening, één van de vier verordeningen uit de Europese Clean energy for all Europeans package. Hij gaat daarbij ook in op de specifieke toepassing voor Nederland. Tevens zet hij in vervolg op een eerder artikel van zijn hand in het NTE uiteen wat de actuele stand van zaken is van de uitvoering van de Europese richtsnoeren en netcodes op het gebied van elektriciteit.

In de tweede bijdrage identificeren mrs. Bart van Oorschot en Veii Jacobs kansen en belemmeringen voor de opschaling van de productie van waterstof in de huidige Gaswet en in de toekomstige Energiewet. Zij plaatsen kritische kanttekeningen bij de afwachtende houding die de minister van Economische Zaken en Klimaat in hun visie hierbij aanneemt. Zij verkennen daarnaast de mogelijkheden om met behulp van de SDE++-regeling de productie van waterstof te stimuleren.

Zoals u van ons gewend bent, treft u naast de artikelen de vaste rubrieken aan met relevante jurisprudentie, wet- en regelgeving en actualiteiten en signaleringen. De energiejurisprudentie over 2020 vormde het onderwerp van de laatste bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht in 2020, waarvan u het verslag in deze aflevering aantreft.

Namens de redactie,

Michelle de Rijke

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
Michelle de Rijke
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16642

Verder in 2021 nr.2

 Voorwoord

In deze aflevering van het NTE is er aandacht voor het opschalen van de productie van groene waterstof en voor het stimuleren van de integratie van de Europese elektriciteitsmarkt. Beide bewegingen...

 Europese elektriciteitsmarktintegratie: (i) meer capaciteit voor grensoverschrijdende handel en (ii) uitvoering Europese richtsnoeren en netcodes elektriciteit (deel 2)

In 2018 en 2019 zijn de verschillende onderdelen van het omvangrijke Europese Clean energy for all Europeans package (hierna: CEP) vastgesteld. Het CEP bestaat uit vier Europese richtlijnen en vier...

 Opschalen van groene waterstof: mogelijkheden en belemmeringen binnen het huidige juridische kader

Omarmd door de Europese Commissie en door het kabinet, is groene waterstof een veelbesproken onderwerp geworden in het klimaat- en energiedebat. Door sommigen wordt het gezien als een o...

 Jurisprudentie energierecht 2020 Verslag NeVER bijeenkomst 17 december 2020

Tijdens de digitale ledenbijeenkomst van 17 december 2020 is er – hoe kan het ook anders aan het einde van het jaar- terug geblikt op de energiejurisprudentie van 2020. Onder leiding van I...