Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2021 nr. 2

Europese elektriciteitsmarktintegratie: (i) meer capaciteit voor grensoverschrijdende handel en (ii) uitvoering Europese richtsnoeren en netcodes elektriciteit (deel 2)

mr. drs. T.F. Batavier1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In 2018 en 2019 zijn de verschillende onderdelen van het omvangrijke Europese Clean energy for all Europeans package (hierna: CEP) vastgesteld. Het CEP bestaat uit vier Europese richtlijnen en vier verordeningen die tot doel hebben de transitie van fossiele brandstoffen naar schone energie te faciliteren. Een onderdeel van het CEP heeft betrekking op het ontwerp van de elektriciteitsmarkt en Europese marktintegratie. Het gaat hierbij om aanpassingen van onderdelen van het derde Europese wetgevingspakket.2 3 4 In dit artikel ga ik ten eerste in op een belangrijk onderwerp in het kader van de nieuwe Elektriciteitsverordening (Verordening 2019/9435 ): de verplichting voor het aanbieden van een grotere hoeveelheid capaciteit voor grensoverschrijdende handel. De achterliggende reden voor deze verplichting is de al jarenlang relatief lage hoeveelheid capaciteit die in de praktijk beschikbaar wordt gesteld voor grensoverschrijdende handel binnen de Eur...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Meer capaciteit voor grensoverschrijdende handel

1.1. Wat is structurele congestie?

1.2. Actieplan

1.3. Derogatie art. 16, negende lid, van Verordening 2019/943

1.4. Biedzone review

2. Stand van zaken uitvoering Europese richtsnoeren en netcodes elektriciteit

2.1. Totstandkoming nieuwe richtsnoeren en netcodes

2.2. Wat is er nieuw in het proces van de uitvoering van richtsnoeren?

2.3. Aanpassing van de richtsnoeren

2.4. Cobra-, BritNed- en NorNed-kabel

2.5. Voortgang uitvoering van de richtsnoeren

2.6. Voortgang uitvoering van de netcodes

3. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. T.F. Batavier1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16643

Verder in 2021 nr.2

 Voorwoord

In deze aflevering van het NTE is er aandacht voor het opschalen van de productie van groene waterstof en voor het stimuleren van de integratie van de Europese elektriciteitsmarkt. Beide bewegingen...

 Europese elektriciteitsmarktintegratie: (i) meer capaciteit voor grensoverschrijdende handel en (ii) uitvoering Europese richtsnoeren en netcodes elektriciteit (deel 2)

In 2018 en 2019 zijn de verschillende onderdelen van het omvangrijke Europese Clean energy for all Europeans package (hierna: CEP) vastgesteld. Het CEP bestaat uit vier Europese richtlijnen en vier...

 Opschalen van groene waterstof: mogelijkheden en belemmeringen binnen het huidige juridische kader

Omarmd door de Europese Commissie en door het kabinet, is groene waterstof een veelbesproken onderwerp geworden in het klimaat- en energiedebat. Door sommigen wordt het gezien als een o...

 Jurisprudentie energierecht 2020 Verslag NeVER bijeenkomst 17 december 2020

Tijdens de digitale ledenbijeenkomst van 17 december 2020 is er – hoe kan het ook anders aan het einde van het jaar- terug geblikt op de energiejurisprudentie van 2020. Onder leiding van I...