Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

2021 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

mr. M. de Rijke

Redactie

mr. I. Brinkman
mr. drs. J.E. Janssen
mr. A.A. Kleinhout
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp
mr. drs. A. Waayer

Vaste medewerkers

mr. M. J.J. van Beuge
mr. F. Elskamp
mr. dr. H.P.A. Knops
mr. M.W.F. Oosterhuis
drs. C.M.A. Prins

Redactiesecretaris(sen)

mr. P. B. Gaasbeek

Inleiding

Voorwoord

Michelle de Rijke

In deze aflevering van het NTE is er aandacht voor het opschalen van de productie van groene waterstof en voor het stimuleren van de integratie van de Europese elektriciteitsmarkt. Beide bewegingen zijn gericht op de transitie van fossiele brandstoffen naar schone energie. In de eerste bijdrage beschrijft mr. drs. Thomas Batavier de verplichting tot het aanbieden van een grotere hoeveelheid capaciteit voor grensoverschrijdende handel van elektriciteit op grond van de nieuwe Elektriciteitsverordening, één van de vier verordeningen uit de Europese Clean energy for all... ...lees meer

Artikel

Europese elektriciteitsmarktintegratie: (i) meer capaciteit voor grensoversc...

mr. drs. T.F. Batavier1

In 2018 en 2019 zijn de verschillende onderdelen van het omvangrijke Europese Clean energy for all Europeans package (hierna: CEP) vastgesteld. Het CEP bestaat uit vier Europese richtlijnen en vier verordeningen die tot doel hebben de transitie van fossiele brandstoffen naar schone energie te faciliteren. Een onderdeel van het CEP heeft betrekking op het ontwerp van de elektriciteitsmarkt en Europese marktintegratie. Het gaat hierbij om aanpassingen van onderdelen van het derde Europese wetgevingspakket.[2] [3] [4] In dit artikel ga ik ten eerste in op een bel... abonneren of dit artikel kopen.

Opschalen van groene waterstof: mogelijkheden en belemmeringen binnen het hui...

mr. B.J.M. van Oorschot en mr. V.V. Jacobs1

Omarmd door de Europese Commissie en door het kabinet, is groene waterstof een veelbesproken onderwerp geworden in het klimaat- en energiedebat. Door sommigen wordt het gezien als een onmisbaar onderdeel van een stabiele, CO2-neutrale energievoorziening in de toekomst. Het potentieel lijkt er te zijn. Met wind- en zonne-energie kan duurzame ‘groene’ waterstof worden geproduceerd door elektrolyse. Er zijn technische mogelijkheden om die in de toekomst op grote schaal op te slaan in lege gasvelden onder de Noordzee of in zoutcavernes. Gro... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie energierecht 2020 Verslag NeVER bijeenkomst 17 december 2020

mr. S.M. Schipper1

Tijdens de digitale ledenbijeenkomst van 17 december 2020 is er – hoe kan het ook anders aan het einde van het jaar- terug geblikt op de energiejurisprudentie van 2020. Onder leiding van Iman Brinkman en Cees Verburg van Pels Rijcken, zijn verschillende uitspraken de revue gepasseerd. Hieronder wordt een kort verslag gegeven van hun presentatie tijdens het webinar. De presentatoren verzorgen ook de jurisprudentierubriek in het NTE, waar veel van de tijdens het webinar besproken uitspraken aan bod zijn gekomen. Naar de vindplaats daarvan wordt verwezen in de voetnoten in deze bijdra... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout1

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden. abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L.M. Andreasson LL.M., J. Behrendt, S.T. Kalisvaart, dr. C.T. Nieuwenhout, E.R. van Nieuwkoop LL.M. en C.J. Vermue LL.M.1

Rapporten en overige publicatiesIn deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden.Autoriteit Consument & Markt (ACM)Update ‘Leidraad netwerkbedrijven en alternatieve energiedragers’De ACM heeft de reacties uitgewerkt die zij heeft ontvangen op het concept ‘Leidraad netwerkbedrijven en alternatieve energiedragers’, welke in het vo... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

mr. I. Brinkman en mr. C.G. Verburg

Deze rubriek bestrijkt de periode januari-februari 2021. De rubriek bevat evenwel ook uitspraken die vóór die periode gewezen zijn, maar niet eerder gepubliceerd en/of gesignaleerd zijn. abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS