Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2021 nr. 2

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L.M. Andreasson LL.M., J. Behrendt, S.T. Kalisvaart, dr. C.T. Nieuwenhout, E.R. van Nieuwkoop LL.M. en C.J. Vermue LL.M.1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Rapporten en overige publicaties

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden.

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Update ‘Leidraad netwerkbedrijven en alternatieve energiedragers’

De ACM heeft de reacties uitgewerkt die zij heeft ontvangen op het concept ‘Leidraad netwerkbedrijven en alternatieve energiedragers’, welke in het voorjaar van 2020 was gepubliceerd. Dientengevolge onderzoekt de ACM momenteel hoe binnen het huidige wettelijk kader de positie van netwerkbedrijven en netbeheerders verbeterd kan worden om te experimenteren met waterstof. Vanwege dit onderzoek is de definitieve leidraad nog niet gepubliceerd. Wanneer deze definitieve versie wordt gepubliceerd, hangt af van het wetgevingstraject van de Energiewet e...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Rapporten en overige publicaties

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Update ‘Leidraad netwerkbedrijven en alternatieve energiedragers’

TenneT

Rapport Monitoring Leveringszekerheid 2020

Gasunie

Waterstofpact voor een nieuw kabinet

Versnelling van de investeringen in de energietransitie

Ministerie van Economische Zaken (EZK)

Green Deal H2-Wijken gesloten voor experimenten praktische toepassing waterstof als warmtevoorziening in woonwijken

Internetconsultatie Wetsvoorstel ‘Wat Na Nul’

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)

Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 gepubliceerd ter inzage voor iedereen

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

SodM verlengt tijdelijke verruiming Arbeidstijdenbesluit

SodM continueert het verscherpte toezicht op Nouryon Salt B.V.

Planbureau voor de leefomgeving (PBL)

Eindadvies rond de basisbedragen SDE++-subsidie 2021 gepubliceerd

Monitor concept Regionale Energie Strategieën (RES) gepubliceerd

Europese Commissie

Energielabels

Rapport Europese retail-energiemarkten

ACER

Capaciteitsberekeningen balancering

ENTSO-E

Rapport Systeemsplitsing

Interoperabiliteit Net op Zee

ENTSO-G

Beleidsdocument voorkomen misbruik gasbalanceermarkten

Artikelen in andere tijdschriften

Mededelingen NeVER

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L.M. Andreasson LL.M., J. Behrendt, S.T. Kalisvaart, dr. C.T. Nieuwenhout, E.R. van Nieuwkoop LL.M. en C.J. Vermue LL.M.1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16648

Verder in 2021 nr.2

 Voorwoord

In deze aflevering van het NTE is er aandacht voor het opschalen van de productie van groene waterstof en voor het stimuleren van de integratie van de Europese elektriciteitsmarkt. Beide bewegingen...

 Europese elektriciteitsmarktintegratie: (i) meer capaciteit voor grensoverschrijdende handel en (ii) uitvoering Europese richtsnoeren en netcodes elektriciteit (deel 2)

In 2018 en 2019 zijn de verschillende onderdelen van het omvangrijke Europese Clean energy for all Europeans package (hierna: CEP) vastgesteld. Het CEP bestaat uit vier Europese richtlijnen en vier...

 Opschalen van groene waterstof: mogelijkheden en belemmeringen binnen het huidige juridische kader

Omarmd door de Europese Commissie en door het kabinet, is groene waterstof een veelbesproken onderwerp geworden in het klimaat- en energiedebat. Door sommigen wordt het gezien als een o...

 Jurisprudentie energierecht 2020 Verslag NeVER bijeenkomst 17 december 2020

Tijdens de digitale ledenbijeenkomst van 17 december 2020 is er – hoe kan het ook anders aan het einde van het jaar- terug geblikt op de energiejurisprudentie van 2020. Onder leiding van I...