Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2021 nr. 4

Kracht en gezag van beslissingen van grondkamer en rechter

mr. W.L. Valk1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het onderwerp van deze bijdrage is een klassieke problematiek binnen het pachtrecht. De wettelijke regeling van de pacht draagt aan een bijzondere instantie, namelijk de grondkamer, diverse taken op. Hoe verhouden de beslissingen van de grondkamer zich tot die van de rechter (in de regel de pachtkamer)? In hoeverre is de rechter gebonden aan beslissingen van de grondkamer? Bestaat er een verplichte volgorde van beslissen? Wat geldt als er tegenspraak bestaat tussen de beslissing van de grondkamer en een beslissing van de rechter? Deze vragen, die met nog andere zijn te vermeerderen, zijn praktische vragen, in de zin dat men in de praktijk ertegenaan loopt en trouwens ook in de zin dat de antwoorden vooral ook werkbaar moeten zijn. Maar zoals vaker, veronderstelt een verstandige beantwoording van praktische vragen een behoorlijke theoretische bezinning op de achtergronden van de vragen. Als ik het goed zie, is de laatste fundamentele bijdrage aan de theorievorming op dit terrein die van Houwing in de voorloper van dit tijdschrift, De Pacht, in 1949.[2] In die bijdrage heeft Houwing de leer van de voorvraag uiteengezet, daarbij geïnspireerd door voorbeelden buiten het pachtrecht. Die leer van de voorvraag heeft ons veel gebracht en is nog steeds springlevend. Sinds 1949 is er echter het nodige gebeurd. Ook geeft de leer van de voorvraag niet op alle zich voordoende vragen een antwoord.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Plan van behandeling

2. Constitutionele grondslagen

3. Wettelijke taakverdeling

4. Kracht en gezag van beslissingen

5. De leer van de voorvraag

6. Volgorde van beslissen

7. Voorwaardelijk beslissen

8. De afstemmingsregel in het geval van naast elkaar gevoerde procedures bij grondkamer en rechter

9. Beslissingen die in de lucht hangen

10. Nógmaals beslissen door de grondkamer

11. Evaluatie van de bevindingen

12. Samenvatting en conclusies

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. W.L. Valk1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16686

Verder in 2021 nr.4

 Nationaal Ruimtelijk Beleid

Ooit dwong de Nederlandse ruimtelijke ordening respect af, niet alleen in ons land, maar ook ver daarbuiten. Iedereen kwam kijken hoe wij het deden met het Groene Hart, het begrip randstad, de gebu...

 Kracht en gezag van beslissingen van grondkamer en rechter

Het onderwerp van deze bijdrage is een klassieke problematiek binnen het pachtrecht. De wettelijke regeling van de pacht draagt aan een bijzondere instantie, namelijk de grondkamer, diverse take...