Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2021 nr. 4

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 13 oktober 2020,  ECLI:NL:GHARL:2020:8253 (TvAR 2021/8052)

J.W.A. Rheinfeld

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(Terme de grace)

(mrs. Th.C.M. Willemse, L.R. van Harinxma thoe Slooten en S.B. Boorsma en de deskundige leden mr.ing. H.J. Vinke en ir. J.H. Jurrius)

Met noot J.W.A. Rheinfeld

Pacht. Onderhoudsverplichting.

[Burgerlijk Wetboek, art. 7:370]

Na terme de grace zijn de resterende tekortkomingen van onvoldoende gewicht om de pachtovereenkomst te ontbinden.

arrest van de pachtkamer

in de zaak van

[pachter] ,

wonende te [woonplaats] , gemeente [gemeente] ,

appellant in het principaal hoger beroep,

geïntimeerde in het incidenteel hoger beroep,

in eerste aanleg: verweerder in conventie en eiser in reconventie,

hierna: [pachter] ,

advocaat: mr. A. van Weverwijk,

tegen:

[verpachter] ,

wonende te [woonplaats] , gemeente [gemeente] ,

geïntimeerde in het principaal hoger beroep,

appellant in het incidenteel hoger beroep,

in eerste a...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

(Terme de grace)

Pacht. Onderhoudsverplichting.

arrest van de pachtkamer

1 Het verloop van het geding in hoger beroep

2 De beoordeling van het hoger beroep

Slotsom

3 De beslissing

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
J.W.A. Rheinfeld
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2020:8253
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16689

Verder in 2021 nr.4

 Nationaal Ruimtelijk Beleid

Ooit dwong de Nederlandse ruimtelijke ordening respect af, niet alleen in ons land, maar ook ver daarbuiten. Iedereen kwam kijken hoe wij het deden met het Groene Hart, het begrip randstad, de gebu...

 Kracht en gezag van beslissingen van grondkamer en rechter

Het onderwerp van deze bijdrage is een klassieke problematiek binnen het pachtrecht. De wettelijke regeling van de pacht draagt aan een bijzondere instantie, namelijk de grondkamer, diverse take...