Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2021 nr. 4

Milieu - College van Beroep voor het bedrijfsleven, 5 november 2019, ECLI:NL:CBB:2019:555 (Mts/LNV) (TvAR 2021/8053-1)

D.W. Bruil onder 8053 2

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mr. M. van Duuren, mr. R.C. Stam en mr. I.M. Ludwig)

Met noot D.W. Bruil onder 8053 2

Fosfaatrechten

[Eerste Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EP), art. 1; Meststoffenwet, art. 23; Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, art. 72a]

De melkveehouder voldoet niet aan de toepassingsvoorwaarde van art. 72a Uitvoeringsbesluit. Geen individuele buitensporige last in de zin van art. 1 EP EVRM.

uitspraak van de meervoudige kamer van 5 november 2019 in de zaak tussen

maatschap [naam 1] , te [plaats 1] , appellante

(gemachtigden: mr. J.M.M. Kroon en ing. F.A.G. Wenneker Rbc),

en

de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, verweerder

(gemachtigden: mr. M. Krari, mr. M. Leegsma en ing. J.A.G. van Schaik).

Procesverloop

Bij besluit van 3 januari 2018 (het primaire besluit) heeft verweerder op...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Fosfaatrechten

Procesverloop

Overwegingen

Beslissing

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
D.W. Bruil onder 8053 2
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:CBB:2019:555
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16690

Verder in 2021 nr.4

 Nationaal Ruimtelijk Beleid

Ooit dwong de Nederlandse ruimtelijke ordening respect af, niet alleen in ons land, maar ook ver daarbuiten. Iedereen kwam kijken hoe wij het deden met het Groene Hart, het begrip randstad, de gebu...

 Kracht en gezag van beslissingen van grondkamer en rechter

Het onderwerp van deze bijdrage is een klassieke problematiek binnen het pachtrecht. De wettelijke regeling van de pacht draagt aan een bijzondere instantie, namelijk de grondkamer, diverse take...