Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2021 nr. 4

Milieu - College van Beroep voor het bedrijfsleven, 23 februari 2021, ECLI:NL:CBB:2021:171 (Mts/LNV) (TvAR 2021/8053-2)

D.W. Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mr. E.J. Daalder)

Met noot D.W. Bruil

Fosfaatreductieplan

[Landbouwwet, art. 13; Regeling fosfaatreductieplan 2017, art. 12; Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, art. 72a]

Wegens bijzondere omstandigheden brengt het strikt volgen van de Regeling voor appellante onredelijke gevolgen met zich. Daarbij acht het College mede van belang dat het gaat om zeer hoge geldsommen van in totaal € 98.357,-. Verweerder had daarom aanleiding moeten zien om met toepassing van de hardheidsclausule van artikel 13, derde lid, van de Landbouwwet ontheffing te verlenen van de betaling van ten minste een deel van de opgelegde heffingen. Met het oog op het belang van finale geschilbeslechting wordt bepaald dat het bedrag van de opgelegde heffingen over alle vijf periodes met 50% zal worden verlaagd.

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 23 februari 2021 in de zaken tussen

Mts. [naam 1] , te [plaats 1] , appellante...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Fosfaatreductieplan

Procesverloop

Overwegingen

Beslissing

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
D.W. Bruil
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:CBB:2021:171
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16691

Verder in 2021 nr.4

 Nationaal Ruimtelijk Beleid

Ooit dwong de Nederlandse ruimtelijke ordening respect af, niet alleen in ons land, maar ook ver daarbuiten. Iedereen kwam kijken hoe wij het deden met het Groene Hart, het begrip randstad, de gebu...

 Kracht en gezag van beslissingen van grondkamer en rechter

Het onderwerp van deze bijdrage is een klassieke problematiek binnen het pachtrecht. De wettelijke regeling van de pacht draagt aan een bijzondere instantie, namelijk de grondkamer, diverse take...