Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2021 nr. 4

Milieu - College van Beroep voor het bedrijfsleven, 19 januari 2021, ECLI:NL:CBB:2021:34 (VOF/Staat) (TvAR 2021/8054)

H.A. van Bommel

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mr. I.M. Ludwig)

Met noot H.A. van Bommel

Bedrijfsoverdracht. Proceskostenveroordeling. Schadevergoedingsuitspraak.

[Meststoffenwet, art. 1 lid 1 aanhef en onder aa, art. 1 lid 1 aanhef en onder i, art. 21b, art. 25, art. 27 lid 2, art. 28 lid 3, art. 29 lid 1, art. 32, art. 32a, art. 35; Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, art.104 lid 1, art. 111 lid 1 ; Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM); Algemene wet bestuursrecht, art. 8:88]

Het College oordeelt dat een overdracht van een bedrijf in het kader van de Meststoffenwet (Msw) niet mede de overdracht van eventuele op het bedrijf rustende productierechten impliceert. De Msw behelst voor de overgang van zodanige rechten, waaronder fosfaatrechten, een regeling die is opgenomen in hoofdstuk V, titel 4. Er bestaat geen aanleiding voor het oordeel dat hoofdstuk V, titel 4, van de Msw hier toepassing mist. Het verzoek van appel...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Bedrijfsoverdracht. Proceskostenveroordeling. Schadevergoedingsuitspraak.

Procesverloop

Overwegingen

Beslissing

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
H.A. van Bommel
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:CBB:2021:34
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16692

Verder in 2021 nr.4

 Nationaal Ruimtelijk Beleid

Ooit dwong de Nederlandse ruimtelijke ordening respect af, niet alleen in ons land, maar ook ver daarbuiten. Iedereen kwam kijken hoe wij het deden met het Groene Hart, het begrip randstad, de gebu...

 Kracht en gezag van beslissingen van grondkamer en rechter

Het onderwerp van deze bijdrage is een klassieke problematiek binnen het pachtrecht. De wettelijke regeling van de pacht draagt aan een bijzondere instantie, namelijk de grondkamer, diverse take...