Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2021 nr. 3

‘Energiegemeenschappen’ - een decentrale oplossing voor de energietransitie?

dr. L. Diestelmeier1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het ‘clean energy package for all Europeans’ richt zich voor een belangrijk deel op de rol die de energieconsument kan spelen in het kader van de energietransitie. De aangepaste richtlijn voor de interne elektriciteitsmarkt (hierna: Elektriciteitsrichtlijn en Rl 2019/944/EU) benadrukt deze ‘centrale rol voor de burger’ wat inhoudt dat burgers inspraak en controle hebben over de energietransitie, kunnen profiteren door middel van een lagere energierekening vanwege de inzet van nieuwe technologieën, een actieve rol in de markt kunnen innemen, en toch beschermd worden vanwege hun kwetsbare positie in de markt.2 In dit verband heeft de Elektriciteitsrichtlijn een nieuw type afnemer ingevoerd, namelijk de ‘actieve afnemer’, die wordt gedefinieerd als een consument die mag produceren, verkopen, opslaan, deelnemen aan flexibiliteits- en energie-efficiëntieregelingen.3

Een a...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Energiegemeenschappen in Nederland

2.1. Postcoderoosregeling

2.2. Experimenten AMvB

2.3. Van bestaande projecten naar nieuwe regelgeving

3. EU wettelijk kader voor energiegemeenschappen

3.1. Twee definities: Overeenkomsten en verschillen

3.2. Rechtsvorm, bestuur, en participatie

3.3. Doel

3.4. Taken

4. Energiegemeenschappen in het conceptvoorstel Energiewet

4.1. Rechtsvorm, bestuur, en participatie

4.2. Doel

4.3. Taken

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
dr. L. Diestelmeier1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16772

Verder in 2021 nr.3

 Voorwoord

In deze aflevering van het NTE treft u een artikel aan en drie annotaties bij – om uiteenlopende redenen – vermeldenswaardige uitspraken. Een rode draad die in de geannoteerde uitsprake...

 ‘Energiegemeenschappen’ - een decentrale oplossing voor de energietransitie?

Het ‘clean energy package for all Europeans’ richt zich voor een belangrijk deel op de rol die de energieconsument kan spelen in het kader van de energietransitie. De aangepaste richtli...

 Nederlands-Duitse Energiesamenwerking op het terrein van de energietransitie - Verslag van de NeVER ledenbijeenkomst 31 maart 2021

Op 31 maart 2021 kwamen meer dan 60 leden van de NeVER virtueel bijeen om te luisteren naar, en discussiëren over de Nederlands-Duitse Energiesamenwerking op het terrein van de energietransitie....