Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

2021 nr. 3

Redactie

Hoofdredactie

mr. M. de Rijke

Redactie

mr. I. Brinkman
mr. drs. J.E. Janssen
mr. A.A. Kleinhout
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp
mr. drs. A. Waayer

Vaste medewerkers

mr. M. J.J. van Beuge
mr. F. Elskamp
mr. M.W.F. Oosterhuis
mr. B.M. Winters

Redactiesecretaris(sen)

mr. P. B. Gaasbeek

Inleiding

Voorwoord

In deze aflevering van het NTE treft u een artikel aan en drie annotaties bij – om uiteenlopende redenen – vermeldenswaardige uitspraken. Een rode draad die in de geannoteerde uitspraken te ontwaren is, is de mogelijke werking van afspraken tussen partijen jegens een derde. Het artikel betreft een fenomeen dat in twee Europese richtlijnen als nieuw wordt geïntroduceerd, maar in Nederland al een bestendige praktijk kent: de energiegemeenschap. Dr. Lea Diestelmeier bespreekt de Nederlandse praktijk en de wijze waarop de Europese richtlijnen in de Nederlandse Energi... ...lees meer

Artikel

‘Energiegemeenschappen’ - een decentrale oplossing voor de energietransitie?

dr. L. Diestelmeier1

Het ‘clean energy package for all Europeans’ richt zich voor een belangrijk deel op de rol die de energieconsument kan spelen in het kader van de energietransitie. De aangepaste richtlijn voor de interne elektriciteitsmarkt (hierna: Elektriciteitsrichtlijn en Rl 2019/944/EU) benadrukt deze ‘centrale rol voor de burger’ wat inhoudt dat burgers inspraak en controle hebben over de energietransitie, kunnen profiteren door middel van een lagere energierekening vanwege de inzet van nieuwe technologieën, een actieve ro... abonneren of dit artikel kopen.

Nederlands-Duitse Energiesamenwerking op het terrein van de energietransitie ...

mr. U.W. Joustra1

Op 31 maart 2021 kwamen meer dan 60 leden van de NeVER virtueel bijeen om te luisteren naar, en discussiëren over de Nederlands-Duitse Energiesamenwerking op het terrein van de energietransitie. Günter Gülker, directeur van de Duits-Nederlandse Handelskamer sprak over de Joint Declaration of Intent on Energy Transition, afgesloten tussen de Nederlandse en Duitse ministeries van economische zaken. Gijs Kreeft, Juridisch beleidsmedewerker waterstof bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, sprak daarna over de (toekomstige) regulering voor een grensoverschrijdende waterstofbackb... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Rechter legt vergaande CO2 reductieverplichting op aan Shell-groep: kantteken...

mr. C.L. Klapwijk, mr. H. Reumkens, mr. R. Schellaars, mr. M.A.C. Appels, mr. L. Pustjens1

Op 5 april 2019 zijn zeven Nederlandse milieugroeperingen, waaronder Milieudefensie en meer dan 17.000 Nederlandse burgers (‘Milieudefensie c.s.’) een procedure gestart tegen Royal Dutch Shell PLC (‘RDS’).RDS is de topholding van de wereldwijde Shell-groep en heeft (onder andere) de taak om het algemene concernbeleid van de Shell-groep te bepalen. Milieudefensie c.s. vorderen (kort samengevat) een verklaring voor recht dat de jaarlijkse CO2-uitstoot van RDS en de Shell-groep onrechtmatig is jegens Milieudefensie c.s. en dat het emissievolume van de Shell-groep gereduceerd moet wor... abonneren of dit artikel kopen.

De beschikking beschikt niet wie beschikt - Noot bij Hof Arnhem 20 april 2021...

mr. R. de Vlam1

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 20 april 2021 arrest gewezen in een procedure over de verschuldigdheid van aansluit- en transporttarieven door een ander dan eigenaar van een met het net verbonden onroerende zaak.[2] Het arrest bevestigt dat in dergelijke situaties op grond van een aansluit- en transportovereenkomst evenzeer rechtsgeldig de aansluit- en transporttarieven in rekening gebracht kunnen worden en past daarmee in een rij eerdere beslissingen waarin in gelijke zin werd geoordeeld. Echter, net als in die reeks eerdere beslissingen blijft ook in dit... abonneren of dit artikel kopen.

Wel levering, geen contract - Rechtbank Gelderland 20 januari 2021, ECLI:NL:...

mr. E.E. van der Kamp1

Kort samengevat komen de feiten in deze zaak op het volgende neer. Deka Immobilien Investment GmbH (hierna: Deka) is verhuurder van een pand. Vapiano (een handelsnaam van Van der Valk International B.V.) is huurder van een deel van het pand. Deka heeft een aansluit- en transportovereenkomst (hierna: ATO) gesloten met Liander voor de levering van elektriciteit op de grootverbruikaansluiting voor het gehele pand. Van de ATO maakt een exoneratieclausule deel uit, waarmee aansprakelijkheid wordt beperkt voor onderbrekingen van de levering van elektriciteit. Vapiano maakt gebruik van de trans... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout1

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden. abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, dr. C.T. Nieuwenhout, L.M. Andreasson LL.M., J. Behrendt LL.M., S.T. Kalisvaart, E.R. van Nieuwkoop LL.M. en C.J. Vermue LL.M.1

Rapporten en overige publicatiesIn deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden.Autoriteit Consument & Markt (ACM)Nieuwe tarieven voor landelijk transport van gasOp basis van art. 82 lid 5 van de Gaswet heeft de ACM de bevoegdheid de gastransporttarieven van Gasunie Transport Services B.V. (GTS) vast te stellen. Om die reden heef... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

Deze rubriek bestrijkt de periode maart-mei 2021. De rubriek bevat evenwel ook uitspraken die vóór die periode gewezen zijn, maar niet eerder gepubliceerd en/of gesignaleerd zijn. abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS