Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2021 nr. 3

Rechter legt vergaande CO2 reductieverplichting op aan Shell-groep: kanttekeningen bij het vonnis - Annotatie bij uitspraak Rechtbank Den Haag van 26 mei 2021 in de zaak C/09/571932 / HA ZA 19-379, Vereniging Milieudefensie c.s. / Royal Dutch Shell PLC

mr. C.L. Klapwijk, mr. H. Reumkens, mr. R. Schellaars, mr. M.A.C. Appels, mr. L. Pustjens1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 5 april 2019 zijn zeven Nederlandse milieugroeperingen, waaronder Milieudefensie en meer dan 17.000 Nederlandse burgers (‘Milieudefensie c.s.’) een procedure gestart tegen Royal Dutch Shell PLC (‘RDS’).

RDS is de topholding van de wereldwijde Shell-groep en heeft (onder andere) de taak om het algemene concernbeleid van de Shell-groep te bepalen. Milieudefensie c.s. vorderen (kort samengevat) een verklaring voor recht dat de jaarlijkse CO2-uitstoot van RDS en de Shell-groep onrechtmatig is jegens Milieudefensie c.s. en dat het emissievolume van de Shell-groep gereduceerd moet worden conform de mondiale temperatuurdoelstelling van het Akkoord van Parijs. Ook vorderen Milieudefensie c.s. een bevel tot een reductie van netto 45% van de CO2-emissies van RDS en de Shell-groep in 2030 in vergelijking met het emissieniveau in 2019.

Op 26 mei 2021 heeft de rechtbank Den Haag in de uitspraak (‘de Uitspraak’) geoordeeld dat RDS (via het concernbeleid van de Shell-groep) verp...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Herkomst van de klimaatdoelstellingen

2. Overwegingen van de rechtbank

3. Beschouwing vanuit het vennootschapsrecht

4. Slotbeschouwingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. C.L. Klapwijk, mr. H. Reumkens, mr. R. Schellaars, mr. M.A.C. Appels, mr. L. Pustjens1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16773

Verder in 2021 nr.3

 Voorwoord

In deze aflevering van het NTE treft u een artikel aan en drie annotaties bij – om uiteenlopende redenen – vermeldenswaardige uitspraken. Een rode draad die in de geannoteerde uitsprake...

 ‘Energiegemeenschappen’ - een decentrale oplossing voor de energietransitie?

Het ‘clean energy package for all Europeans’ richt zich voor een belangrijk deel op de rol die de energieconsument kan spelen in het kader van de energietransitie. De aangepaste richtli...

 Nederlands-Duitse Energiesamenwerking op het terrein van de energietransitie - Verslag van de NeVER ledenbijeenkomst 31 maart 2021

Op 31 maart 2021 kwamen meer dan 60 leden van de NeVER virtueel bijeen om te luisteren naar, en discussiëren over de Nederlands-Duitse Energiesamenwerking op het terrein van de energietransitie....