Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2021 nr. 3

De beschikking beschikt niet wie beschikt - Noot bij Hof Arnhem 20 april 2021: Nyrstar/TenneT

mr. R. de Vlam1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 20 april 2021 arrest gewezen in een procedure over de verschuldigdheid van aansluit- en transporttarieven door een ander dan eigenaar van een met het net verbonden onroerende zaak.2 Het arrest bevestigt dat in dergelijke situaties op grond van een aansluit- en transportovereenkomst evenzeer rechtsgeldig de aansluit- en transporttarieven in rekening gebracht kunnen worden en past daarmee in een rij eerdere beslissingen waarin in gelijke zin werd geoordeeld. Echter, net als in die reeks eerdere beslissingen blijft ook in dit arrest onduidelijkheid bestaan over hoe die betalende contractspartij en de eigenaar van de verbonden onroerende zaak regulatoir hebben te gelden; wie is nu de ‘afnemer’ in de zin van de Elektriciteitswet 1998? In het navolgende zal ik eerst het arrest van 20 april bespreken. Daarna zal ik een aantal uitspraken bespreken waarin steeds het begrip afnemer en de verschuldigdheid van tarieven centraa...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Het arrest Nyrstar / TenneT

3. Korte bespreking jurisprudentie

4. Het begrip ‘afnemer’ en de verschuldigdheid van tarieven

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. R. de Vlam1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16774

Verder in 2021 nr.3

 Voorwoord

In deze aflevering van het NTE treft u een artikel aan en drie annotaties bij – om uiteenlopende redenen – vermeldenswaardige uitspraken. Een rode draad die in de geannoteerde uitsprake...

 ‘Energiegemeenschappen’ - een decentrale oplossing voor de energietransitie?

Het ‘clean energy package for all Europeans’ richt zich voor een belangrijk deel op de rol die de energieconsument kan spelen in het kader van de energietransitie. De aangepaste richtli...

 Nederlands-Duitse Energiesamenwerking op het terrein van de energietransitie - Verslag van de NeVER ledenbijeenkomst 31 maart 2021

Op 31 maart 2021 kwamen meer dan 60 leden van de NeVER virtueel bijeen om te luisteren naar, en discussiëren over de Nederlands-Duitse Energiesamenwerking op het terrein van de energietransitie....