Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2021 nr. 3

Wel levering, geen contract - Rechtbank Gelderland 20 januari 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:219 (Vapiano / Liander)

mr. E.E. van der Kamp1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Kort samengevat komen de feiten in deze zaak op het volgende neer. Deka Immobilien Investment GmbH (hierna: Deka) is verhuurder van een pand. Vapiano (een handelsnaam van Van der Valk International B.V.) is huurder van een deel van het pand. Deka heeft een aansluit- en transportovereenkomst (hierna: ATO) gesloten met Liander voor de levering van elektriciteit op de grootverbruikaansluiting voor het gehele pand. Van de ATO maakt een exoneratieclausule deel uit, waarmee aansprakelijkheid wordt beperkt voor onderbrekingen van de levering van elektriciteit. Vapiano maakt gebruik van de transportdiensten van Liander via de aansluiting waarover Deka als afnemer op het net van Liander beschikt. Liander is niet bekend met Vapiano of de andere huurders in het pand. Noch is Liander bekend met de elektrische installatie voor de verdeling van de elektriciteit in het pand.

Bij de uitvoering van werkzaamheden aan het elektriciteitsnet wordt een verkeerde kabel doorgeknipt en ontstaat e...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Derdenwerking van exoneratiebedingen

2. Geen contract, maar wel derdenwerking

3. Tot slot; better safe…

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. E.E. van der Kamp1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBGEL:2021:219
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16775

Verder in 2021 nr.3

 Voorwoord

In deze aflevering van het NTE treft u een artikel aan en drie annotaties bij – om uiteenlopende redenen – vermeldenswaardige uitspraken. Een rode draad die in de geannoteerde uitsprake...

 ‘Energiegemeenschappen’ - een decentrale oplossing voor de energietransitie?

Het ‘clean energy package for all Europeans’ richt zich voor een belangrijk deel op de rol die de energieconsument kan spelen in het kader van de energietransitie. De aangepaste richtli...

 Nederlands-Duitse Energiesamenwerking op het terrein van de energietransitie - Verslag van de NeVER ledenbijeenkomst 31 maart 2021

Op 31 maart 2021 kwamen meer dan 60 leden van de NeVER virtueel bijeen om te luisteren naar, en discussiëren over de Nederlands-Duitse Energiesamenwerking op het terrein van de energietransitie....