Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2021 nr. 3

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, dr. C.T. Nieuwenhout, L.M. Andreasson LL.M., J. Behrendt LL.M., S.T. Kalisvaart, E.R. van Nieuwkoop LL.M. en C.J. Vermue LL.M.1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Rapporten en overige publicaties

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden.

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Nieuwe tarieven voor landelijk transport van gas

Op basis van art. 82 lid 5 van de Gaswet heeft de ACM de bevoegdheid de gastransporttarieven van Gasunie Transport Services B.V. (GTS) vast te stellen. Om die reden heeft zij deze op 27 mei voor het jaar 2022 gepubliceerd. GTS voert de wettelijke taken, zoals vastgelegd in artt. 10 jo. 10a van de Gaswet, uit. De tarieven dienen als compensatie voor het uitvoeren van vastgestelde verplichtingen waaronder (i) het faciliteren van gastransport en transportondersteunende diensten, (ii) het inkopen van netverliezen en (iii) het in evenwicht houden van de landelijke gas...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Rapporten en overige publicaties

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Nieuwe tarieven voor landelijk transport van gas

TenneT

Het Energiesysteem van de Toekomst

Gasunie

Uitbreiding Europese waterstofbackbone

Ministerie van Economische Zaken (EZK)

Nederlandse Staat naar Duitse rechter om kolenmaatregel

Instituut Mijnbouwschade Groningen publiceert aangepaste werkwijze

Vervanging rekenmodel NAM voor risicoanalyse gaswinning Groningen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)

Oproep tot verscherping toezicht biobrandstoffen

Kamerbrief over voortgang klimaatadaptatie

Ministerie van Financiën

Uitfasering exportfinanciering voor fossiele energieprojecten

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Last onder dwangsom vanwege ondeugdelijke verbuizing geothermieput

Last onder bestuursdwang aan curator failliete geothermie-operator

Planbureau voor de leefomgeving (PBL)

Rapport ‘Energieverbruiksmanagers in Nederland’

Europese Commissie

Flink minder CO2-uitstoot door energieverbruik

ACER

Gascongestierapport

Tekortkomingen Netontwikkelingsplannen

ENTSO-E

Summer Outlook

Visie ENTSO-E op nieuwe TEN-E Verordening

ENTSO-G

Geïntegreerd regulatoir kader voor waterstof en aardgas

‘Summer Supply Outlook 2021’ en ‘Summer Supply Review 2020’

Artikelen in andere tijdschriften

Mededelingen NeVER

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, dr. C.T. Nieuwenhout, L.M. Andreasson LL.M., J. Behrendt LL.M., S.T. Kalisvaart, E.R. van Nieuwkoop LL.M. en C.J. Vermue LL.M.1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16779

Verder in 2021 nr.3

 Voorwoord

In deze aflevering van het NTE treft u een artikel aan en drie annotaties bij – om uiteenlopende redenen – vermeldenswaardige uitspraken. Een rode draad die in de geannoteerde uitsprake...

 ‘Energiegemeenschappen’ - een decentrale oplossing voor de energietransitie?

Het ‘clean energy package for all Europeans’ richt zich voor een belangrijk deel op de rol die de energieconsument kan spelen in het kader van de energietransitie. De aangepaste richtli...

 Nederlands-Duitse Energiesamenwerking op het terrein van de energietransitie - Verslag van de NeVER ledenbijeenkomst 31 maart 2021

Op 31 maart 2021 kwamen meer dan 60 leden van de NeVER virtueel bijeen om te luisteren naar, en discussiëren over de Nederlands-Duitse Energiesamenwerking op het terrein van de energietransitie....