Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2021 nr. 2

Artikel 346 VWEU: wat is eigenlijk 'wezenlijke belangen'? (Deel 1)

prof. mr. P.H.L.M. Kuypers1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Bij bepaling van het toepassingsbereik van de staatssteunregels ligt het accent doorgaans op de voorwaarden van artikel 107 VWEU en het toepassen van de procedures op grond van artikel 108 VWEU en de secundaire regels op het gebied van staatssteun. Daarbij krijgt de beperking van het toepassingsbereik van de artikelen 107 en 108 VWEU door artikel 346 VWEU relatief weinig aandacht.  Opvallend want in de rechtspraak en beschikkingspraktijk van de Europese Commissie speelt artikel 346 VWEU regelmatig een rol. Toch is de laatste bepaling zeer belangrijk in alle gevallen waar financiële steun samenhangt met belangen van nationale veiligheid. Dat is ruimer dan alleen defensie materieel, waar de meeste discussie over wordt gevoerd.2 De achtergrond van artikel 346 VWEU hangt samen met artikel 4 lid 2 EU-Verdrag dat uitdrukkelijk bepaalt dat nationale veiligheid uitsluitend de verantwoordelijkheid van elke EU lidstaat blijft. Het EU-Werkingsverdrag beoogt echter één interne markt tot st...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Toepasselijkheid artikel 346 VWEU

3. Rechtspraak Hof van Justitie EU

3.1. Inleiding

3.2. Hoofdlijnen

3.3. Overzicht van de geanalyseerde jurisprudentie

3.4. Tussenconclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. P.H.L.M. Kuypers1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/16865

Gerelateerde inhoud

Vrij gevonden op trefwoorden:

art. 346 VWEU, nationale veiligheid, uitzonderingsmogelijkheid

Verder in 2021 nr.2

 Redactioneel

Ook al is dit geen themanummer van het Tijdschrift voor Staatssteun, toch kan er met enige goede wil een gezamenlijke noemer ontdekt worden in de artikelen in dit nummer: grensgevallen.  &nbs...

 Artikel 346 VWEU: wat is eigenlijk 'wezenlijke belangen'? (Deel 1)

Bij bepaling van het toepassingsbereik van de staatssteunregels ligt het accent doorgaans op de voorwaarden van artikel 107 VWEU en het toepassen van de procedures op grond van artikel 108 VWEU en ...

 De toepassing van staatssteunregels na Brexit: een gelijk speelveld tussen VK en de EU?

De handels- en samenwerkingsovereenkomst ('Trade and Cooperation Agreement EU-UK'[2], hierna: "TCA") tussen het Verenigd Koninkrijk (lVK) en de Europese Unie (EU) is per 1 mei 2021 in werking getre...

 Interview met Koen Van de Casteele (Europese Commissie)

Op 4 januari 2021 sprak de redactie van het Tijdschrift voor Staatssteun met Koen Van de Casteele. Als hoofd administratieve eenheid (A3: State Aid Case Support and Policy) is Van de Casteele werkz...

 Markt en Overheid

  januari 2021-april 2021   ACM 9 december 2020 (publicatiedatum 7 januari 2021) besluit op bezwaar camperplaatsen Spoordok gemeente Stadskanaal, ACM/20/040810 Bestreden besluit Bij besluit van 25 ...

 Actualiteiten

Cursussen / Seminars   State Aid Requirements for SGEI Datum: 13-14 september 2021 Locatie: Hybride, online en op locatie te Milaan Organisatie: Lexxion Publisher Tweedaags hybride evenement in h...

 Europese Commissie

BeleidMaatregelen Europese Commissie betreffende de COVID-19-crisis  Vijfde Wijziging Tijdelijke Kaderregeling Op 28 januari 2021 besloot de Commissie (na raadpleging van de lidstaten) de Tijdelijk...

 Jurisprudentie

EuropeesGerecht T-238/20, 17 februari 2021Ryanair DAC t. Europese Commissie   Inzake: Garantieregeling, luchtvaart, Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie van...

 Uitspraken en nieuws

Uitspraken en nieuws verschijnt sinds 1 januari jl. op wekelijkse basis in Selectie & Essentie Staatssteun en Aanbestedingsrecht: https://sene.denhollander.info/selectie-en-essentie/staats...