Tijdschrift voor Staatssteun

Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten

2021 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

prof. mr. P.H.L.M. Kuypers

Redactie

mr. A.A. al Khatib
mr. E.E.M. Besselink
mr. drs. M.G.A.M. Custers
mr. H. Gilliams LL.M.
mr. M. C. van Heezik/ box 8.1
mr. A.H.G. Herwijnen
mr. M. Rijke MA
mr. dr. S.L.T. Schoenmaekers
mr. K. van de Casteele
drs. M. Visser
mr. M. de Wit

Vaste medewerkers

mr. W. De Cock
mr. G.A. Dictus
mr. D. Hoefnagels
mr. P. Kampschreur
mr. C.A.M. Lombert
mr. A. Looijestijn-Clearie
mr. J. Meulman
mr. R. Rodenrijs
mr. H.C. van Scherpenseel
mr. T.C. Topp

Redactiesecretaris(sen)

mr. T. Binder

 

Inleiding

Redactioneel

drs. M. Visser1

Ook al is dit geen themanummer van het Tijdschrift voor Staatssteun, toch kan er met enige goede wil een gezamenlijke noemer ontdekt worden in de artikelen in dit nummer: grensgevallen.    Pieter Kuypers gaat in zijn artikel in op artikel 346 VWEU die een uitzonderingsmogelijkheid bevat op de staatsteun- en aanbestedingsregels om redenen van het belang van het beschermen van de nationale veiligheid.  De uitzondering ziet zowel op het verstrekken van inlichtingen die strijdig zouden zijn met de nationale veiligheid van een lidstaat en op maatregelen die nood... ...lees meer

Artikel

Artikel 346 VWEU: wat is eigenlijk 'wezenlijke belangen'? (Deel 1)

prof. mr. P.H.L.M. Kuypers1

Bij bepaling van het toepassingsbereik van de staatssteunregels ligt het accent doorgaans op de voorwaarden van artikel 107 VWEU en het toepassen van de procedures op grond van artikel 108 VWEU en de secundaire regels op het gebied van staatssteun. Daarbij krijgt de beperking van het toepassingsbereik van de artikelen 107 en 108 VWEU door artikel 346 VWEU relatief weinig aandacht.  Opvallend want in de rechtspraak en beschikkingspraktijk van de Europese Commissie speelt artikel 346 VWEU regelmatig een rol. Toch is de laatste bepaling zeer belangrijk in alle gevallen waar financiële steun... abonneren of dit artikel kopen.

De toepassing van staatssteunregels na Brexit: een gelijk speelveld tussen VK...

mr. A.J.M. Louwers en mr. M.J.J.M. Essers1

De handels- en samenwerkingsovereenkomst ('Trade and Cooperation Agreement EU-UK'[2], hierna: "TCA") tussen het Verenigd Koninkrijk (lVK) en de Europese Unie (EU) is per 1 mei 2021 in werking getreden met de goedkeuring door het Europees Parlement op 27 april 2021[3] en de navolgende ratificatie door de Europese Raad op 29 april 2021[4]. De TCA was sinds 1 januari 2021 in afwachting van ratificatie al tijdelijk van kracht als gevolg van de uittreding van het VK uit de EU. In haar toespraak voor het Europees Parlement benadrukte de voorzitter van de Europese Commissie (EC... abonneren of dit artikel kopen.

Interview met Koen Van de Casteele (Europese Commissie)

prof. mr. P.H.L.M. Kuypers, mr. H. Gilliams LL.M. en mr. T. Binder1

Op 4 januari 2021 sprak de redactie van het Tijdschrift voor Staatssteun met Koen Van de Casteele. Als hoofd administratieve eenheid (A3: State Aid Case Support and Policy) is Van de Casteele werkzaam binnen het Directoraat-generaal Concurrentie van de Europese Commissie.[2] Aanleiding voor het interview was het bewogen jaar 2020, waarin de COVID-19-pandemie en gigantische bedragen aan staatssteun onlosmakelijk verbonden leken. Op 12 maart 2020 besloot de Europese Commissie geen bezwaar te maken tegen een Deense steunregeling ter compensatie van schade veroorzaakt door de annulering van ... abonneren of dit artikel kopen.

Markt en Overheid

mr. D. Hoefnagels, mr. J. Meulman, mr. R. Rodenrijs, mr. H.C. van Scherpenseel en mr. T. Topp1

  januari 2021-april 2021   ACM 9 december 2020 (publicatiedatum 7 januari 2021) besluit op bezwaar camperplaatsen Spoordok gemeente Stadskanaal, ACM/20/040810 Bestreden besluit Bij besluit van 25 november 2019 besliste de ACM dat de gemeente Stadskanaal over de periode van 2014 tot 2018 niet alle kosten integraal in rekening bracht bij haar exploitatie van camperplaatsen... abonneren of dit artikel kopen.

Actualiteiten

mr. A.J.M. Louwers

Cursussen / Seminars   State Aid Requirements for SGEI Datum: 13-14 september 2021 Locatie: Hybride, online en op locatie te Milaan Organisatie: Lexxion Publisher Tweedaags hybride evenement in het teken van DAEB, waarbij sprekers en deelnemers de mogelijkheid krijgen om face-to-face of online deel te nemen via een livestream.   State Aid Requirements for ESI Funds Datum: 13-14 oktober 2021 abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Europese Commissie

mr. A.A. Geelhoed, mr. P.J.E. Kampschreur, mr. E.M.M. Besselink en mr. A. Looijestijn-Clearie

BeleidMaatregelen Europese Commissie betreffende de COVID-19-crisis  Vijfde Wijziging Tijdelijke Kaderregeling Op 28 januari 2021 besloot de Commissie (na raadpleging van de lidstaten) de Tijdelijke kaderregeling, die op 19 maart 2020 is aangenomen om de economie in het kader van de COVID-19-uitbraak te ondersteunen, te verlengen en het toepassingsgebied ervan voor de vijfde keer te verruimen (PbEU 2021, C 34/6).   Verlenging Tijdelijke Kaderregeling Na de vierde wijziging van 13... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

mr. A.A. al Khatib, mr. W. De Cock en mr. G.A. Dictus1

EuropeesGerecht T-238/20, 17 februari 2021Ryanair DAC t. Europese Commissie   Inzake: Garantieregeling, luchtvaart, Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak, gelijkheidsbeginsel, artikel 18 VWEU, versnelde behandeling.   Feiten: Het Koninkrijk Zweden heeft in april 2020 een garantieregeling aangemeld voor leningen aan luchtvaartmaatschappijen met een Zweedse vergunning en die belangrijk zijn voor de bereikbaarheid van Zwed... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS