Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2021 nr. 2

Redactioneel

drs. M. Visser1 Het artikel is in de opmaak van het tijdschrift rechts als pdf beschikbaar.

Ook al is dit geen themanummer van het Tijdschrift voor Staatssteun, toch kan er met enige goede wil een gezamenlijke noemer ontdekt worden in de artikelen in dit nummer: grensgevallen. 

 

Pieter Kuypers gaat in zijn artikel in op artikel 346 VWEU die een uitzonderingsmogelijkheid bevat op de staatsteun- en aanbestedingsregels om redenen van het belang van het beschermen van de nationale veiligheid.  De uitzondering ziet zowel op het verstrekken van inlichtingen die strijdig zouden zijn met de nationale veiligheid van een lidstaat en op maatregelen die noodzakelijk zijn voor het beschermen van de veiligheid en betrekking hebben op de productie en handel in defensiematerieel.

 

Voor zover er werkelijk sprake is van een wezenlijk veiligheidsbelang lopen de staatsteunregels hier dus op tegen de grenzen van het toepassingsbereik. Het artikel laat evenwel zien dat deze uitzondering zeker geen carte blanche biedt voor de lidstaten.  Integendeel, het Hof van Justitie eist een grondige onderbouwing en de jurisprudentie laat zien dat goed wordt opgelet dat de lidstaten de uitzonderingsgrond niet naar eigen voordeel oprekken.  Het artikel is deel van een tweeluik.  Het eerste deel, in dit nummer, gaat met name in op de inhoud van artikel 346 VWEU.  In het nog te publiceren tweede deel zal worden ingegaan op de definitie van "wezenlijke belangen van nationale veiligheid" en zal ook de relevante nationale rechtspraak aan bod komen.

 

Maurice Essers en Noud Louwers gaan in op een nieuw grensgeval: de afspraken tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over staatsteun na Brexit. Staatssteun is één van de cruciale onderwerpen in de handels- en samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, en bij uitstek een politiek onderwerp ("taking back control").  Conclusie ten aanzien van de contouren van het nieuwe regime is dat er (wat) meer vrijheid lijkt te zijn gekomen voor de Britten om subsidies te verlenen, niet in de laatste plaats ook vanwege sectorale uitzonderingen en de afwezigheid van een meldingsplicht.  Het zal vast niet de laatste keer zijn dat hierover wordt geschreven, het wachten is wellicht op een Britse steunregeling die in de praktijk een groot concurrentievoordeel voor Britse ondernemingen veroorzaakt en de verhoudingen op scherp zet.

 

Naast deze artikelen en de vaste rubrieken in dit nummer ook een interview met Koen Van de Casteele, hoofd van de afdeling State Aid Case Support and Policy bij DG Concurrentie. Hij is direct betrokken geweest bij het beleid en de uitvoering daarvan rondom de (massieve) steunmaatregelen van de lidstaten om de gevolgen van de Covid-19 pandemie op te vangen. Uit het interview valt op te maken dat de Commissie hier (bijna) tegen de grenzen is opgelopen van wat operationeel mogelijk was: niet alleen op zeer korte termijn beleid maken maar ook meer dan 500 (!) besluiten nemen. De geschiedenis wordt pas achteraf geschreven, en de pandemie is op het moment van schrijven nog niet voorbij, maar het lijkt er toch op dat de Commissie erin geslaagd is om een uitzonderlijke situatie in goede banen te leiden, waardoor lidstaten de maatregelen hebben kunnen nemen die nodig waren om de economische schok van de pandemie op te vangen, zonder daarbij de staatsteunregels overboord te zetten.

 

Interessant zijn ook de opmerkingen over individuele steun die is verleend aan, met name, luchtvaartmaatschappijen. Van alle steunmaatregelen waren deze waarschijnlijk het meest controversieel. Niet alleen omdat niet alle luchtvaartmaatschappijen steun hebben ontvangen, waardoor concurrentievervalsing op de loer ligt (zie ook de nog lopende beroepsprocedures die met name door Ryanair zijn aangespannen), maar ook omdat de Commissie heeft afgezien van het stellen van "groene" voorwaarden bij de goedkeuring hiervan.  Vanuit de Commissie gezien om begrijpelijke redenen, maar de opmerkingen impliceren ook dat de Nederlandse overheid hier mogelijk een kans heeft gemist om KLM een groen zetje te geven.   In elk geval, een zeer lezenswaardig interview.

 

Ik wens u namens de redactie veel leesplezier.    

 

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
drs. M. Visser1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/16864

Verder in 2021 nr.2

 Redactioneel

Ook al is dit geen themanummer van het Tijdschrift voor Staatssteun, toch kan er met enige goede wil een gezamenlijke noemer ontdekt worden in de artikelen in dit nummer: grensgevallen.  &nbs...

 Artikel 346 VWEU: wat is eigenlijk 'wezenlijke belangen'? (Deel 1)

Bij bepaling van het toepassingsbereik van de staatssteunregels ligt het accent doorgaans op de voorwaarden van artikel 107 VWEU en het toepassen van de procedures op grond van artikel 108 VWEU en ...

 De toepassing van staatssteunregels na Brexit: een gelijk speelveld tussen VK en de EU?

De handels- en samenwerkingsovereenkomst ('Trade and Cooperation Agreement EU-UK'[2], hierna: "TCA") tussen het Verenigd Koninkrijk (lVK) en de Europese Unie (EU) is per 1 mei 2021 in werking getre...

 Interview met Koen Van de Casteele (Europese Commissie)

Op 4 januari 2021 sprak de redactie van het Tijdschrift voor Staatssteun met Koen Van de Casteele. Als hoofd administratieve eenheid (A3: State Aid Case Support and Policy) is Van de Casteele werkz...

 Markt en Overheid

  januari 2021-april 2021   ACM 9 december 2020 (publicatiedatum 7 januari 2021) besluit op bezwaar camperplaatsen Spoordok gemeente Stadskanaal, ACM/20/040810 Bestreden besluit Bij besluit van 25 ...

 Actualiteiten

Cursussen / Seminars   State Aid Requirements for SGEI Datum: 13-14 september 2021 Locatie: Hybride, online en op locatie te Milaan Organisatie: Lexxion Publisher Tweedaags hybride evenement in h...

 Europese Commissie

BeleidMaatregelen Europese Commissie betreffende de COVID-19-crisis  Vijfde Wijziging Tijdelijke Kaderregeling Op 28 januari 2021 besloot de Commissie (na raadpleging van de lidstaten) de Tijdelijk...

 Jurisprudentie

EuropeesGerecht T-238/20, 17 februari 2021Ryanair DAC t. Europese Commissie   Inzake: Garantieregeling, luchtvaart, Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie van...

 Uitspraken en nieuws

Uitspraken en nieuws verschijnt sinds 1 januari jl. op wekelijkse basis in Selectie & Essentie Staatssteun en Aanbestedingsrecht: https://sene.denhollander.info/selectie-en-essentie/staats...