Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2021 nr. 11

Non-conformiteit bij roerende agrarische zaken

mr. A. Buth1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Bij de koop en verkoop van roerende agrarische zaken zoals koeien, paarden, pluimvee en varkens gaat het in de praktijk regelmatig mis. Of het nu gaat om infecties bij koeien, gebreken bij paarden, virussen bij varkens en kippen, de vraag of er sprake is van non-conformiteit leidt vaak tot geschillen. Maar ook bij de leveranties van bijvoorbeeld hooi, kuilgras en kuilvoer kan de conformiteitsvraag opkomen. De rechtspraak laat veel gevallen zien waarin de conformiteitsvraag speelt. Vaak komen daarbij thema’s aan de orde, zoals de mededelings- en onderzoeksplicht, de bewijslastverdeling, de klachtplicht en de toerekening aan de verkoper. De jurisprudentie over non-conformiteit en de aanverwante thema’s is sterk casuïstisch van aard. Niettemin is een algemene lijn terug te zien. Dit artikel bespreekt naast enkele inleidende opmerkingen (paragraaf 2-5) diverse uitspraken (paragraaf 6) over de levering van roerende agrarische zaken.

2. Onderscheid koop en ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Onderscheid koop en consumentenkoop

3. Non-conformiteit

4. Mededelings- en onderzoeksplicht

4.1. Onderzoeksplicht koper

4.2. Mededelingsplicht verkoper

4.3. Mededelings- en onderzoeksplicht: onderscheid particuliere en professionele koper/verkoper

5. Klachtplicht

6. Overzicht jurisprudentie

7. Conclusies

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A. Buth1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16975

Verder in 2021 nr.11

 Een jubileum en een afscheid in de agrofiscaliteit

Ik heb de eer om het fiscaalrechtelijke domein binnen het agrarisch recht te vertegenwoordigen in de redactie van dit tijdschrift. In die hoedanigheid wil ik op deze plaats graag stilstaan bij twee...

 Landbouwers en burgers in het verweer tegen de verkoop van publieke gronden

Dit artikel is de neerslag van een gevalstudie die focuste op een gecontesteerde verkoop van publieke gronden. De gevalstudie werd benaderd aan de hand van een onderzoeksmethode die ruimtelijke ...

 Non-conformiteit bij roerende agrarische zaken

Bij de koop en verkoop van roerende agrarische zaken zoals koeien, paarden, pluimvee en varkens gaat het in de praktijk regelmatig mis. Of het nu gaat om infecties bij koeien, gebreken ...