Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2021 nr. 11

Redactie

Hoofdredactie

mr. E.H.M. Harbers

Redactie

mr. H.A. van Bommel
mr. M. Jansen Schoonhoven
mr. dr. D. Korsse
mr. R. Ligtvoet
prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg
mr. C.A.M. van Reeken
prof. mr. dr. J.W.A. Rheinfeld
mr. W.L. Valk
mr. A. Verduijn RB
mr. W.J.E. Van der Werf
mr. Th.C.M. Willemse

Inleiding

Een jubileum en een afscheid in de agrofiscaliteit

mr. A. Verduijn RB

Ik heb de eer om het fiscaalrechtelijke domein binnen het agrarisch recht te vertegenwoordigen in de redactie van dit tijdschrift. In die hoedanigheid wil ik op deze plaats graag stilstaan bij twee belangrijke gebeurtenissen binnen dat domein in 2021: het 95-jarig jubileum van de VLB en het afscheid van Bert van den Kerkhof als voorzitter van de Vaksectie Recht binnen die VLB. VLB Op 24 april 1926 is opgericht de Vereniging van Landbouw Boekhoudbureaus, een samenwerkingsverband van de toen nog nauw aan de agrarische standsorganisaties verbonden boekhoudkantoren. In de loo... ...lees meer

Artikel

Landbouwers en burgers in het verweer tegen de verkoop van publieke gronden

ir. A. De Boeck en mr. I. Hiergens1

Dit artikel is de neerslag van een gevalstudie die focuste op een gecontesteerde verkoop van publieke gronden. De gevalstudie werd benaderd aan de hand van een onderzoeksmethode die ruimtelijke conflicten centraal stelt. De onderzoeksmethode leidde naar antwoorden op de volgende onderzoeksvragen: Waarom faciliteert een overheid de concentratie van grond in privébezit? Wat is de impact op de toegang tot grond? Hoe wordt er tegen deze concentratie van grond ingegaan? abonneren of dit artikel kopen.

Non-conformiteit bij roerende agrarische zaken

mr. A. Buth1

Bij de koop en verkoop van roerende agrarische zaken zoals koeien, paarden, pluimvee en varkens gaat het in de praktijk regelmatig mis. Of het nu gaat om infecties bij koeien, gebreken bij paarden, virussen bij varkens en kippen, de vraag of er sprake is van non-conformiteit leidt vaak tot geschillen. Maar ook bij de leveranties van bijvoorbeeld hooi, kuilgras en kuilvoer kan de conformiteitsvraag opkomen. De rechtspraak laat veel gevallen zien waarin de conformiteitsvraag speelt. Vaak komen daarbij thema’s aan de orde, zoals de mededelings- en onderzoeksplicht, de b... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 15 december 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:10460 ...

D.W. Bruil

(mrs. Th.C.M. Willemse, D.H de Witte en H.L. Wattel, en de deskundige leden mr. ing. H.J. Vinke en B.Th.W. Lamers)Met noot D.W. BruilOnderverpachting. Ontbinding. Bedrijfsmatige landbouw[Burgerlijk Wetboek, art. 6:265, art. 7:355, art. 7:369, art. 7:370]De pachter heeft onderverpacht. De specifieke omstandigheden van het geval brengen mee dat de pachtovereenkomst niet ontbonden of beëindigd wordt.arrest van de pachtkamerin de zaak van1 [appellant sub 1] wonende te [woonplaats] ,2. [appellant sub ... abonneren of dit artikel kopen.

Pacht - Centrale Grondkamer , 15 april 2021, GP 11.819, (GP 11.819) (TvAR 202...

J.M.M. Menu

(mrs. Th.C.M. Willemse, L.R. van Harinxma thoe Slooten en S.B. Boorsma en de deskundige leden mr. ing. E. Oostra en ir. J.H. Jurrius) Met noot J.M.M. Menu GP 11.819 Goedkeuring kortere duur. Ontvankelijkheid beroep. Verschoonbare termijnoverschrijding. [Burgerlijk Wetboek, art. 7:325 leden 3 en 4; Uitvoeringswet grondkamers, art. 36 lid 1, art. 37 lid 1] Verpachter komt in hoger beroep van een beslissing van de grondkamer, omdat de grondkamer de pachtovereenkomst van partijen heeft goedgekeurd na wijziging van de daarin... abonneren of dit artikel kopen.

Pacht - Centrale Grondkamer , 29 april 2021, GP 11.821/GP 11.822, (11.821/GP...

J.M.M. Menu

(mrs. mrs. H.L. Wattel, L.R. van Harinxma thoe Slooten en K. Mans en de deskundige leden ir. W.G. Nijlant en ir. J.H. Jurrius) Met noot J.M.M. Menu GP 11.821 en GP 11.822 Goedkeuring reguliere pachtovereenkomst met kortere duur. Ontvankelijkheid hoger beroep. [Burgerlijk Wetboek, art. 7:322 lid 2, art. 7:325 leden 3 en 4; Uitvoeringswet grondkamers, art. 39] Verpachtster verzoekt goedkeuring van twee pachtovereenkomsten (m.b.t. tuinland met glasopstanden) met een kortere duur dan de wettelijke duur. In hoger beroep is a... abonneren of dit artikel kopen.

Pacht - Centrale Grondkamer , 11 november 2021, GP 11.833, (Glysofaatverbod) ...

E.H.M. Harbers

(mrs. Th.C.M. Willemse, S.B. Boorsma en B.J.H. Hofstee en deskundige leden mr. ing. E. Oostra en ing. C.R.M. van Wijk-Francissen) Met noot E.H.M. Harbers GP 11.833 Glyfosaatverbod in geliberaliseerde pachtovereenkomst [Burgerlijk Wetboek, art. 7:319 lid 1, 7:397 lid 1] De provincie Noord-Brabant heeft een glyfosaatverbod opgenomen in een driejarige geliberaliseerde pachtovereenkomst. De Centrale Grondkamer vernietigt de beschikking van de grondkamer en keurt de pachtovereenkomst alsnog ongewijzigd goed inclusief het gly... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving, literatuur en rechtspraak

AlgemeenKlimaatbeleidIn de Klimaatnota legt het kabinet verantwoording af over het klimaatbeleid. De Klimaatwet schrijft voor dat iedere twee jaar na de vaststelling van het Klimaatplan (2019) over de voortgang van de uitvoering gerapporteerd wordt en dat, als daartoe aanleiding is in het licht van de doelstellingen van deze wet, maatregelen worden genomen. Eind oktober 2021 is de Klimaatnota 2021 (de tweede sinds het Klimaatplan) verschenen. Deze Klimaatnota bevat daarom de eerste voortgangsrapportage over het klimaatbeleid. Sommige zaken gaan goed, andere niet. abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondigingen

Actualiteitenmiddag Grondverwerving en Schadevergoedingen (fysiek/online)Het IAR en de NVR slaan de handen ineen en organiseren, als opvolger van de bij de NVR-leden bekende ‘terugkom-middag’, op donderdag 2 december 2021 de actualiteitenmiddag Grondverwerving en Schadevergoedingen. Deze middag is bedoeld als opfriscursus, bijscholing en ontmoetingsplaats. Door een viertal deskundige sprekers worden de belangrijkste actualiteiten rondom grondverwerving en schadevergoedingen behandeld, zoals onteigening, voorkeursrecht ge... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS