Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2021 nr. 11

Wetgeving, literatuur en rechtspraak

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Algemeen

Klimaatbeleid

In de Klimaatnota legt het kabinet verantwoording af over het klimaatbeleid. De Klimaatwet schrijft voor dat iedere twee jaar na de vaststelling van het Klimaatplan (2019) over de voortgang van de uitvoering gerapporteerd wordt en dat, als daartoe aanleiding is in het licht van de doelstellingen van deze wet, maatregelen worden genomen. Eind oktober 2021 is de Klimaatnota 2021 (de tweede sinds het Klimaatplan) verschenen. Deze Klimaatnota bevat daarom de eerste voortgangsrapportage over het klimaatbeleid. Sommige zaken gaan goed, andere niet. Kamerstukken I 2021/22, 32813, nr. AA. Bijlage 2 bevat een wetgevingsprogramma, maar ook een overzicht van jurisprudentie in een aantal Europese landen en zaken aanhangig bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Dat is er eentje: in deze zaak stellen zes Portugese kinderen en jongvolwassenen dat de 33 aangeklaagde staten, waaronder Nederland, te weinig doen tegen kli...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Algemeen

Klimaatbeleid

Pacht

Ontbinding

Pachterfrecht

Ontruiming

Erfrecht

Zakelijke rechten

Buurweg

Ruimtelijke Ordening

Bedrijfswoning

Rood voor rood

Vergunning

Landinrichting

Ruilplan

Beheer landelijk gebied

Jachthouder

PAS-melders

Structuurbeleid

SKAL

Sanering varkenshouderijen

Marktordening

Randvoorwaardenkorting

Jonge landbouwers

Bedrijfstoeslagregeling en overstroming

Gecombineerde opgave

Dieren

Stalbranden

Kippen

Salmonella

Milieurecht

Fosfaatrechten

Melkvee

Mestverwerking

Fiscaal recht

Landbouwvrijstelling

Europees agrarisch recht

Landbouwraad

Diversen

Bestrijdingsmiddelen

Boerenprotest

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16976

Verder in 2021 nr.11

 Een jubileum en een afscheid in de agrofiscaliteit

Ik heb de eer om het fiscaalrechtelijke domein binnen het agrarisch recht te vertegenwoordigen in de redactie van dit tijdschrift. In die hoedanigheid wil ik op deze plaats graag stilstaan bij twee...

 Landbouwers en burgers in het verweer tegen de verkoop van publieke gronden

Dit artikel is de neerslag van een gevalstudie die focuste op een gecontesteerde verkoop van publieke gronden. De gevalstudie werd benaderd aan de hand van een onderzoeksmethode die ruimtelijke ...

 Non-conformiteit bij roerende agrarische zaken

Bij de koop en verkoop van roerende agrarische zaken zoals koeien, paarden, pluimvee en varkens gaat het in de praktijk regelmatig mis. Of het nu gaat om infecties bij koeien, gebreken ...