Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2021 nr. 11

Aankondigingen

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Actualiteitenmiddag Grondverwerving en Schadevergoedingen (fysiek/online)

Het IAR en de NVR slaan de handen ineen en organiseren, als opvolger van de bij de NVR-leden bekende ‘terugkom-middag’, op donderdag 2 december 2021 de actualiteitenmiddag Grondverwerving en Schadevergoedingen. Deze middag is bedoeld als opfriscursus, bijscholing en ontmoetingsplaats.

Door een viertal deskundige sprekers worden de belangrijkste actualiteiten rondom grondverwerving en schadevergoedingen behandeld, zoals onteigening, voorkeursrecht gemeenten, planschade, nadeelcompensatie en taxatie/grondexploitatie.

Doelgroep

De doelgroep voor deze actualiteitenmiddag is iedereen die zich professioneel bezighoudt met grondaankopen/grondverwerving, andere onroerendgoedactiviteiten, voorkeursrechten en (bestuursrechtelijke) schadevergoedingen. U werkt bijvoorbeeld als rentmeester, makelaar, notaris, taxateur of advocaat, of als ju...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Doelgroep

Datum en locatie

Docenten

Programma

Docenten

Deelname, kosten en korting

Studiepunten

Informatie en aanmelding

Programma Actualiteitendag Agrarisch Recht 2022

vrijdag 14 januari 2022

Deelname en kosten

Studiepunten

Bewijs van deelname

Informatie en aanmelding

Algemeen

Voor wie bestemd?

Opzet

Docenten

Te behandelen onderwerpen

Cursusdata

Kosten

Studiepunten

Informatie en aanmelding

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16977

Verder in 2021 nr.11

 Een jubileum en een afscheid in de agrofiscaliteit

Ik heb de eer om het fiscaalrechtelijke domein binnen het agrarisch recht te vertegenwoordigen in de redactie van dit tijdschrift. In die hoedanigheid wil ik op deze plaats graag stilstaan bij twee...

 Landbouwers en burgers in het verweer tegen de verkoop van publieke gronden

Dit artikel is de neerslag van een gevalstudie die focuste op een gecontesteerde verkoop van publieke gronden. De gevalstudie werd benaderd aan de hand van een onderzoeksmethode die ruimtelijke ...

 Non-conformiteit bij roerende agrarische zaken

Bij de koop en verkoop van roerende agrarische zaken zoals koeien, paarden, pluimvee en varkens gaat het in de praktijk regelmatig mis. Of het nu gaat om infecties bij koeien, gebreken ...