Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2021 nr. 11

Pacht - Centrale Grondkamer , 15 april 2021, ECLI:NL:GHARL:2020:10460 (Onderverpachting) (TvAR 2021/8073)

J.M.M. Menu

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mrs. Th.C.M. Willemse, L.R. van Harinxma thoe Slooten en S.B. Boorsma en de deskundige leden mr. ing. E. Oostra en ir. J.H. Jurrius)

Met noot J.M.M. Menu

GP 11.819 Goedkeuring kortere duur. Ontvankelijkheid beroep. Verschoonbare termijnoverschrijding.

[Burgerlijk Wetboek, art. 7:325 leden 3 en 4; Uitvoeringswet grondkamers, art. 36 lid 1, art. 37 lid 1]

Verpachter komt in hoger beroep van een beslissing van de grondkamer, omdat de grondkamer de pachtovereenkomst van partijen heeft goedgekeurd na wijziging van de daarin vermelde eenjarige duur in de wettelijke duur. Volgens pachter is verpachter niet op tijd in hoger beroep gekomen. De Centrale Grondkamer oordeelt dat verpachter op tijd in hoger beroep is gekomen (er is sprake van verschoonbare termijnoverschrijding) en dat de pachtovereenkomst moet worden goedgekeurd voor de duur van een jaar. Ter goedkeuring ligt de pachtovereenkomst voor zoals die op schrift is geste...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

GP 11.819 Goedkeuring kortere duur. Ontvankelijkheid beroep. Verschoonbare termijnoverschrijding.

1. De procedure bij de grondkamer

2. De procedure bij de Centrale Grondkamer

3. De motivering van de beslissing

4. De beslissing

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
J.M.M. Menu
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2020:10460
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16979

Verder in 2021 nr.11

 Een jubileum en een afscheid in de agrofiscaliteit

Ik heb de eer om het fiscaalrechtelijke domein binnen het agrarisch recht te vertegenwoordigen in de redactie van dit tijdschrift. In die hoedanigheid wil ik op deze plaats graag stilstaan bij twee...

 Landbouwers en burgers in het verweer tegen de verkoop van publieke gronden

Dit artikel is de neerslag van een gevalstudie die focuste op een gecontesteerde verkoop van publieke gronden. De gevalstudie werd benaderd aan de hand van een onderzoeksmethode die ruimtelijke ...

 Non-conformiteit bij roerende agrarische zaken

Bij de koop en verkoop van roerende agrarische zaken zoals koeien, paarden, pluimvee en varkens gaat het in de praktijk regelmatig mis. Of het nu gaat om infecties bij koeien, gebreken ...