Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2021 nr. 11

Pacht - Centrale Grondkamer , 29 april 2021, ECLI:NL:GHARL:2020:10460 (Onderverpachting) (TvAR 2021/8074)

J.M.M. Menu

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mrs. mrs. H.L. Wattel, L.R. van Harinxma thoe Slooten en K. Mans en de deskundige leden ir. W.G. Nijlant en ir. J.H. Jurrius)

Met noot J.M.M. Menu

GP 11.821 en GP 11.822 Goedkeuring reguliere pachtovereenkomst met kortere duur. Ontvankelijkheid hoger beroep.

[Burgerlijk Wetboek, art. 7:322 lid 2, art. 7:325 leden 3 en 4; Uitvoeringswet grondkamers, art. 39]

Verpachtster verzoekt goedkeuring van twee pachtovereenkomsten (m.b.t. tuinland met glasopstanden) met een kortere duur dan de wettelijke duur. In hoger beroep is aan de orde of verpachtster ontvankelijk is in dat verzoek en of die kortere duur moet worden goedgekeurd. De Centrale Grondkamer oordeelt dat verpachtster het verzoek mocht indienen en ontvankelijk is in dat verzoek. De Centrale Grondkamer keurt de kortere duur van de pachtovereenkomsten van drie jaar goed.

Beschikking

in de zaken van:

[pachter],

wonende te [adres], [postcode] ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

GP 11.821 en GP 11.822 Goedkeuring reguliere pachtovereenkomst met kortere duur. Ontvankelijkheid hoger beroep.

1. Het geding in eerste aanleg

2. Het geding in hoger beroep

3. Beoordeling van het geschil in hoger beroep

Beslissing

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
J.M.M. Menu
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2020:10460
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16980

Verder in 2021 nr.11

 Een jubileum en een afscheid in de agrofiscaliteit

Ik heb de eer om het fiscaalrechtelijke domein binnen het agrarisch recht te vertegenwoordigen in de redactie van dit tijdschrift. In die hoedanigheid wil ik op deze plaats graag stilstaan bij twee...

 Landbouwers en burgers in het verweer tegen de verkoop van publieke gronden

Dit artikel is de neerslag van een gevalstudie die focuste op een gecontesteerde verkoop van publieke gronden. De gevalstudie werd benaderd aan de hand van een onderzoeksmethode die ruimtelijke ...

 Non-conformiteit bij roerende agrarische zaken

Bij de koop en verkoop van roerende agrarische zaken zoals koeien, paarden, pluimvee en varkens gaat het in de praktijk regelmatig mis. Of het nu gaat om infecties bij koeien, gebreken ...