Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2021 nr. 11

Pacht - Centrale Grondkamer , 11 november 2021, ECLI:NL:GHARL:2020:10460 (Glysofaatverbod) (TvAR 2021/8075)

E.H.M. Harbers

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mrs. Th.C.M. Willemse, S.B. Boorsma en B.J.H. Hofstee en deskundige leden mr. ing. E. Oostra en ing. C.R.M. van Wijk-Francissen)

Met noot E.H.M. Harbers

GP 11.833 Glyfosaatverbod in geliberaliseerde pachtovereenkomst

[Burgerlijk Wetboek, art. 7:319 lid 1, 7:397 lid 1]

De provincie Noord-Brabant heeft een glyfosaatverbod opgenomen in een driejarige geliberaliseerde pachtovereenkomst. De Centrale Grondkamer vernietigt de beschikking van de grondkamer en keurt de pachtovereenkomst alsnog ongewijzigd goed inclusief het glyfosaatverbod.

Beschikking

in de zaak van:

Provincie Noord-Brabant, zetelend te ’s-Hertogenbosch,

hierna te noemen: verpachtster,

gemachtigde: mr. M.J.G. Peters van Benthem Gratama Advocaten B.V. te Zwolle,

-tegen-

V.O.F. [naam V.O.F.], gevestigd te [adres], [vestigingsplaats],

hierna te noemen: pachtster.

De procedure bij de grondkamer

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

GP 11.833 Glyfosaatverbod in geliberaliseerde pachtovereenkomst

De procedure bij de grondkamer

De procedure bij de Centrale Grondkamer

Beoordeling van het geschil in hoger beroep

Slotsom

Beslissing

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
E.H.M. Harbers
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2020:10460
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16981

Verder in 2021 nr.11

 Een jubileum en een afscheid in de agrofiscaliteit

Ik heb de eer om het fiscaalrechtelijke domein binnen het agrarisch recht te vertegenwoordigen in de redactie van dit tijdschrift. In die hoedanigheid wil ik op deze plaats graag stilstaan bij twee...

 Landbouwers en burgers in het verweer tegen de verkoop van publieke gronden

Dit artikel is de neerslag van een gevalstudie die focuste op een gecontesteerde verkoop van publieke gronden. De gevalstudie werd benaderd aan de hand van een onderzoeksmethode die ruimtelijke ...

 Non-conformiteit bij roerende agrarische zaken

Bij de koop en verkoop van roerende agrarische zaken zoals koeien, paarden, pluimvee en varkens gaat het in de praktijk regelmatig mis. Of het nu gaat om infecties bij koeien, gebreken ...