Vastgoedcontracten 2022

Huurovereenkomst onzelfstandige woonruimte (hospitaverhuur)

Huib Hielkema Bij ieder contract is een uitgebreide toelichting gevoegd. Hieronder treft u de eerste alinea van de toelichting aan. Wanneer u het contract koopt ontvangt u daarbij uiteraard ook de toelichting. Indien u een abonnement neemt heeft u onbeperkt toegang tot alle contracten en toelichtingen daarop.

Vastgoedcontract kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit vastgoedcontract ook afzonderlijk kopen.

  Inhoud geactualiseerd tot 2017. Deze modelhuurovereenkomst betreft de huurovereenkomst voor hospitaverhuur. Daarbij gaat het om kamerverhuur in een woning, waarin de verhuurder zelf ook woont. Voor hospitaverhuur is in de wet een aparte regeling opgenomen (artikel 7:232 lid 3 BW en artikel 7:274 lid 1 onder f BW). Deze regeling komt erop neer dat, indien de verhuurder de huur gedurende de eerste negen maanden opzegt, de huur van rechtswege eindigt tegen het einde van de opzegtermijn. De huurder heeft geen huurbescherming en moet dus vertrekken. Indien de huur door de verhuurder na negen maanden wordt opgezegd, heeft de huurder wel huurbescherming, maar deze is veel beperkter dan bij de gewone verhuur van (on)zelfstandige woonruimte, omdat er dan een extra opzeggrond (algemene belangenafweging): indien de belangen van de verhuurder bij beëindiging van de huur zwaarder wegen dan die van de huurder bij voortzetting daarvan, wordt de huur beëindigd.De huurder heeft de mogelijkheid om de huurcommissie te laten bepalen of de overeengekomen aanvangshuurprijs te hoog is. De huurder heeft daarvoor bij deze optie de tijd tot 6 maanden na aanvang van de huurovereenkomst. Als de overeengekomen huurprijs te hoog is gelet op het woningwaarderingsstelsel voor onzelfstandige woonruimte, zal de huurcommissie de huurprijs vaststellen op het maximaal wettelijke niveau. De huurcommissie doet dat met terugwerkende kracht tot de aanvang van de huurovereenkomst.

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Huur
Auteurs
Huib Hielkema
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:VgC/17132