Tijdschrift voor Curatoren 2022 nr. 1

De gespleten persoonlijkheid van de DGA: over de relevantie van hoedanigheid bij aansprakelijkstelling wegens (onrechtmatige) aandelenoverdracht

mr. M.O. Thijsen en mr. A. Gras1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het uitgangspunt in ons rechtspersonenrecht is dat een kapitaalvennootschap uitsluitend zelf aansprakelijk is voor de verplichtingen die zij is aangegaan. Onder bijzondere omstandigheden kunnnen ook bestuurders of aandeelhouders aansprakelijk worden gehouden voor verplichtingen van de vennootschap dan wel schadeplichtig zijn voor de schade die derden lijden door de wijze waarop zij zich in hoedanigheid van bestuurder of aandeelhouder hebben gedragen. Dit wordt vaak aangeduid met de term 'doorbraak'.2 Soms verenigen de bestuurder en de aandeelhouder zich in een en dezelfde persoon,  de directeur-grootaandeelhouder (hierna: "DGA"). Soms draagt een DGA de aandelen in de vennootschap te lichtzinnig over aan een derde, die geenszins van plan blijkt de onderneming voort te zetten of de schuldeisers van de vennootschap te voldoen. Dit kan leiden tot aansprakelijkheid van de (voormalig) DGA, waarbij in de rechtspraak met name aan de orde komt of de DGA een onderzoeksplicht heeft gescho...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. De rechtspraak en de literatuur: uiteenlopende opvattingen

2. Normering van het handelen van de DGA

3. Afsluiting

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M.O. Thijsen en mr. A. Gras1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/17160

Gerelateerde inhoud

Vrij gevonden op trefwoorden:

curator, aandeelhouder, faillissement, aandelenoverdracht, aansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, faillissementsaansprakelijkheid, onrechtmatig, aandeelhoudersaansprakelijkheid, DGA, directeur-grootaandeelhouder, onderzoeksplicht, hoedanigheid, doorbraak, fai

Verder in 2022 nr.1

 De gespleten persoonlijkheid van de DGA: over de relevantie van hoedanigheid bij aansprakelijkstelling wegens (onrechtmatige) aandelenoverdracht

Het uitgangspunt in ons rechtspersonenrecht is dat een kapitaalvennootschap uitsluitend zelf aansprakelijk is voor de verplichtingen die zij is aangegaan. Onder bijzondere omstandigheden kunnnen oo...

 Zorgplicht curator en burgemeester als medecurator

Op 7 december 2021 deed de Rechtbank Overijssel een opmerkelijke uitspraak. Zij stelde de burgemeester van Hardenberg aan tot medecurator in het faillissement van De Zorgstal B.V., een instelling w...