Tijdschrift voor Curatoren 2022 nr. 1

Zorgplicht curator en burgemeester als medecurator

mr. R. Wijn1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 7 december 2021 deed de Rechtbank Overijssel een opmerkelijke uitspraak. Zij stelde de burgemeester van Hardenberg aan tot medecurator in het faillissement van De Zorgstal B.V., een instelling waar zorg aan 7 bewoners met complex psychiatrische ziektebeelden werd verleend. Deze zorginstelling was bij vonnis d.d. 2 november 2021 failliet verklaard en de curator was er 5 weken later nog niet in geslaagd om een doorstart te realiseren of om de bewoners elders onder te brengen. De uitspraak is niet alleen interessant omdat een burgemeester tot medecurator wordt aangesteld, maar ook omdat de uitspraak gaat over de reikwijdte van de taak van de curator (zorgplicht). Overigens laat de uitspraak een kennelijk praktische insteek van de rechter-commissaris en rechtbank zien om een heikele kwestie zo snel mogelijk op te lossen.

1. Aanstelling burgemeester

De aanstelling van de burgemeester tot medecurator is gebeurd op voordracht van de rechter-commissaris in...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Aanstelling burgemeester

2. Zorgplicht curator

3. Zorgverzekeraar

4. De curator

5. Zorgplicht burgemeester en boedelschulden

6. Witte raaf

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. R. Wijn1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/17161

Verder in 2022 nr.1

 De gespleten persoonlijkheid van de DGA: over de relevantie van hoedanigheid bij aansprakelijkstelling wegens (onrechtmatige) aandelenoverdracht

Het uitgangspunt in ons rechtspersonenrecht is dat een kapitaalvennootschap uitsluitend zelf aansprakelijk is voor de verplichtingen die zij is aangegaan. Onder bijzondere omstandigheden kunnnen oo...

 Zorgplicht curator en burgemeester als medecurator

Op 7 december 2021 deed de Rechtbank Overijssel een opmerkelijke uitspraak. Zij stelde de burgemeester van Hardenberg aan tot medecurator in het faillissement van De Zorgstal B.V., een instelling w...