Tijdschrift voor Curatoren 2022 nr. 1

Annotatie bij voorzieningenrechter Rechtbank Oost-Brabant 30 juni 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:3136

mr. K.S.L. van Vliet en mr. E.A.H. ten Berge1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Iedere hypotheekhouder heeft het recht van parate executie2 , terwijl een hypotheekhouder met een hogere rang de (parate) executie van een hypotheekhouder met een lagere rang kan overnemen.3 Een executieverkoop vindt in beginsel in het openbaar plaats, terwijl de voorzieningenrechter van de rechtbank, op verzoek van de hypotheekhouder of hypotheekgever, kan bepalen dat de verkoop onderhands zal geschieden. De wijze van verdeling van de gerealiseerde executieopbrengst is vervolgens afhankelijk van het aantal belanghebbenden. Indien meerdere belanghebbenden bij de verdeling zijn betrokken, volgt in beginsel een gerechtelijke rangregeling.4 Heeft de executoriale verkoop plaatsgevonden door de eerste hypotheekhouder, dan wordt de vordering van deze hypotheekhouder in de praktijk, op basis van een summiere toetsing door de voorzieningenrechter, veelal direct voldaan.5 In onderhavige zaak vindt de executerend hypotheekhouder de voorzieningenrechter op zijn pad. Deze weigert de g...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. De feiten

2. De voorzieningenrechter wijst het verzoek om goedkeuring van de aflossingsnota af

3. Het wettelijk kader

4. De toepassing van art. 3:270 lid 3 BW in de praktijk

5. De veelheid aan 'red flags' en het oordeel van de voorzieningenrechter

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. K.S.L. van Vliet en mr. E.A.H. ten Berge1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBOBR:2021:3136
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/17163

Verder in 2022 nr.1

 De gespleten persoonlijkheid van de DGA: over de relevantie van hoedanigheid bij aansprakelijkstelling wegens (onrechtmatige) aandelenoverdracht

Het uitgangspunt in ons rechtspersonenrecht is dat een kapitaalvennootschap uitsluitend zelf aansprakelijk is voor de verplichtingen die zij is aangegaan. Onder bijzondere omstandigheden kunnnen oo...

 Zorgplicht curator en burgemeester als medecurator

Op 7 december 2021 deed de Rechtbank Overijssel een opmerkelijke uitspraak. Zij stelde de burgemeester van Hardenberg aan tot medecurator in het faillissement van De Zorgstal B.V., een instelling w...