Tijdschrift voor Curatoren 2022 nr. 1

Overzicht rechtspraak oktober 2021 t/m januari 2022

mr. J. Wind

Rechtbank Den Haag 7 oktober 2021; ECLI:NL:RBDHA:2021:11010 en 11014

X en Y hebben zich in oktober 2016 gemeld bij de afdeling schuldhulpverlening bij de gemeente Delft. Namens hen is op 7 mei 2019 een schuldvoorstel gestuurd aan hun schuldeisers.

De schuldenlast heeft een totaal van ruim EUR 372K, waarvan ruim EUR 335K is verschuldigd aan de fiscus.

Op 7 juni 2021 is (primair) een verzoek ex art. 287a Fw en (subsidiair) tot toelating tot de WSNP ingediend door/namens X en Y. De fiscus dient een verweerschrift in met als belangrijkste argument dat het 287a/verzoek niet meer actueel is, gezien het tijdsverloop. Een WSNP zou betere perspectieven voor de schuldeisers opleveren. Bepleit wordt om opnieuw het schuldhulptraject (met spoed) te doorlopen, zodat de actuele stand van de schuldenlast kan worden geïnventariseerd en een nieuw voorstel kan worden gedaan.

Tijdens de behandeling van het verzoek blijkt dat de vertr...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteurs
mr. J. Wind
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/17164

Verder in 2022 nr.1

 De gespleten persoonlijkheid van de DGA: over de relevantie van hoedanigheid bij aansprakelijkstelling wegens (onrechtmatige) aandelenoverdracht

Het uitgangspunt in ons rechtspersonenrecht is dat een kapitaalvennootschap uitsluitend zelf aansprakelijk is voor de verplichtingen die zij is aangegaan. Onder bijzondere omstandigheden kunnnen oo...

 Zorgplicht curator en burgemeester als medecurator

Op 7 december 2021 deed de Rechtbank Overijssel een opmerkelijke uitspraak. Zij stelde de burgemeester van Hardenberg aan tot medecurator in het faillissement van De Zorgstal B.V., een instelling w...