Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2022 nr. 2

Actualiteiten

mr. Q.H. van Vliet en prof. dr. C. Camfferman RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Binnenlands
RJ-Uiting 2022-7 "Aanpassingen in hoofdstuk 660 Onderwijsinstellingen als gevolg van wijzigingen in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs"

Als gevolg van de op 22 februari 2022 gepubliceerde wijzigingen in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo), geeft de Raad voor de Jaarverslaggeving in deze RJ-Uiting de aanpassingen in hoofdstuk 660 'Onderwijsinstellingen' als gevolg van de wijzigingen in de Rjo weer. Een deel van de wijzigingen zijn van toepassing vanaf verslagjaar 2021, waaronder dat onderwijsinstellingen wettelijk verplicht zijn hun jaarverslaggeving openbaar te maken, in ieder geval op hun website en enkele redactionele wijzigingen. Andere gemaakte wijzigingen zijn van toepassing vanaf verslagjaar 2022, namelijk dat Mbo-instellingen in het bestuursverslag verantwoording dienen af te leggen over het mbo-studentenfonds, zodat het mogelijk wordt een landelijk beeld te schetsen van het beroep dat door studenten wordt gedaan op dit fonds....

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
mr. Q.H. van Vliet en prof. dr. C. Camfferman RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17227

Verder in 2022 nr.2

 Praktijkvraag: Foutherstel en niet-vastgestelde jaarrekening

Deze praktijkvraag gaat in op de situatie dat een jaarrekening van een rechtspersoon (onder Titel 9 BW 2) die niet is vastgesteld door de algemene vergadering bij het handelsregister wordt gedepone...

 De Safe ontleed: kwalificeert dit hybride financieringsinstrument als eigen vermogen of vreemd vermogen?

Sinds enkele jaren neemt bij Nederlandse startups de interesse voor gebruik van de Amerikaanse Simple Agreement for Future Equity (Safe) als financieringsinstrument toe. Maar wat is de Safe en met ...

 Voorzieningen in de jaarrekening: aansprakelijkheid van bestuurders en accountants mede bezien in het licht van de Welsec-casus

Ondernemingen die worden geconfronteerd met waarschijnlijke of vaststaande verplichtingen die in omvang of ontstaansmoment onzeker zijn, moeten in hun jaarrekening een voorziening opnemen. Het ten ...

 De balans van het nieuwe normaal

Ten tijde van het schrijven van dit voorwoord kleuren de straten oranje. De vlaggen hangen uit, stoepen zijn van witgekalkte namen voorzien ter reservering van de beste plekken voor de vrijmarkt en...