Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2022 nr. 2

Voorzieningen in de jaarrekening: aansprakelijkheid van bestuurders en accountants mede bezien in het licht van de Welsec-casus

mr. L.A. van Amsterdam en mr. B. Baaijens1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Ondernemingen die worden geconfronteerd met waarschijnlijke of vaststaande verplichtingen die in omvang of ontstaansmoment onzeker zijn, moeten in hun jaarrekening een voorziening opnemen. Het ten onrechte wel of niet treffen van een voorziening brengt (aansprakelijkheids)risico's met zich mee voor bestuurders en de controlerend accountant. In dit artikel komen deze risico's aan de orde. Meer in het bijzonder staan wij stil bij voorzieningen voor juridische geschillen.2 In de Welsec-zaak was het niet treffen van een dergelijke voorziening grond voor het met en zonder succes aansprakelijk stellen van respectievelijk het bestuur en de controlerend accountant van Welsec B.V. ("Welsec").3 Dit artikel bevat onder andere een nadere beschouwing van de in de procedure tegen de controlerend accountant gewezen uitspraken in feitelijke instanties en de conclusie van A-G Assink.4 De opbouw van dit artikel is als volgt. In paragraaf 1 bespreken wij het regelgevend kader. In paragraaf 2 ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Regelgevend kader

2. Ten onrechte wel een voorziening

3. Ten onrechte geen voorziening: bestuurdersaansprakelijkheid

4. Ten onrechte geen voorziening: accountantsaansprakelijkheid

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. L.A. van Amsterdam en mr. B. Baaijens1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17224

Verder in 2022 nr.2

 Praktijkvraag: Foutherstel en niet-vastgestelde jaarrekening

Deze praktijkvraag gaat in op de situatie dat een jaarrekening van een rechtspersoon (onder Titel 9 BW 2) die niet is vastgesteld door de algemene vergadering bij het handelsregister wordt gedepone...

 De Safe ontleed: kwalificeert dit hybride financieringsinstrument als eigen vermogen of vreemd vermogen?

Sinds enkele jaren neemt bij Nederlandse startups de interesse voor gebruik van de Amerikaanse Simple Agreement for Future Equity (Safe) als financieringsinstrument toe. Maar wat is de Safe en met ...

 Voorzieningen in de jaarrekening: aansprakelijkheid van bestuurders en accountants mede bezien in het licht van de Welsec-casus

Ondernemingen die worden geconfronteerd met waarschijnlijke of vaststaande verplichtingen die in omvang of ontstaansmoment onzeker zijn, moeten in hun jaarrekening een voorziening opnemen. Het ten ...

 De balans van het nieuwe normaal

Ten tijde van het schrijven van dit voorwoord kleuren de straten oranje. De vlaggen hangen uit, stoepen zijn van witgekalkte namen voorzien ter reservering van de beste plekken voor de vrijmarkt en...